Logo Tracemet

TraceMet

TraceMet arbetar för att skapa ett system som ger bättre spårbarhet för metaller, så det blir möjligt att miljöcertifiera dem genom hela värdekedjan. Flödet av två svenska metaller är i fokus: järn och koppar.

Behovet av metaller och mineraler växer med ny teknik och med övergången till nya energiformer. Samtidigt ökar oron över gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och sitt lokalsamhälle. Syftet med projektet TraceMet är att bidra till en lösning på denna växande konflikt.

Syfte

En grävskopa och sten

Pilotsystem för järn och koppar

Projektet TraceMet ska ta fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar eller lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till färdiga elkablar.

På så sätt ska TraceMet visa hur ett internationellt accepterat system för certifiering och spårbarhet kan utformas, för att stödja en mer hållbar metallproduktion.

Mål

En kvinna som skriver

Målet är att kunna certifiera metaller

Målet är att ta fram ett administrativt system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Med hjälp av massbalansbokföring och en blockkedjedatabas ska man genom hela värdekedjan kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller.

 

Partner

Tillredning i Malmberget

Bild: Fredric Alm

Aktörer från hela värdekedjan deltar

Projektägare och initiativtagare: Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige

Finansiär: Swedish Mining Innovation, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri som ingår i Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden

Projektledare: IVL Svenska Miljöinstitutet

Samarbetspartners: Rise, Boliden, LKAB, Elektrokoppar AB, SSAB, ABB, Scania, Volvo Group

Fakta

Glänsande metall

Fakta om TraceMet

Fullständigt projektnamn: TraceMet – Traceability for sustainable metals and minerals (Spårbarhet för hållbara metaller och mineral)

Period: 2019-2021

Budget: 5,3 MSEK inklusive projektparternas arbetstid

Kontakt: Erik Lindblom Öppnas i nytt fönster., IVL Svenska Miljöinstitutet


Läs slutrapporten och andra publikationer från TraceMet

Slutrapporten från TraceMet är klar, liksom delrapporter från projektet. De finns att läsa via sidan Publikationer, där ni också hittar rapporten från förstudien som föregick TraceMet.

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från projektet