1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Slutrapport
A chain of metal

Slutrapport: TraceMet – ett system för spårbarhet av hållbara metaller och mineral

Slutrapporten från TraceMet är en lättläst sammanfattning av projektet med en övergripande beskrivning av de tekniska lösningar som valts och resonemang kring vad som kan bli nästa steg i utvecklingen av ett spårbarhetssystem för metaller.

TraceMet har arbetat med värdekedjor. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Och projektet har noterat att ett väl fungerande samarbete mellan aktörerna är basen för att skapa ett system för spårbarhet. Samarbete kräver tillit – både mellan aktörerna och till tekniken.

Läs mer i TraceMets sammanfattande slutrapport, som är skriven på svenska.