1. Startsida
  2. Publikationer
  3. TraceMet Report: Implementation and evaluation
Copper cog wheels in different sizes, moving together

TraceMet Report: Implementation and Evaluation

Denna rapport sammanfattar resultaten från implementeringen och utvärderingen av TraceMets pilotsystem.

En agil utvecklingsmetodik har använts för att styra den tekniska utvecklingen och framtagandet av produktkategoriregler och certifieringsscheman med input från användargruppen. Även om komplexiteten i arbetsprocesserna både före och efter användningen av pilotsystemet försvårar den övergripande spårbarhetsfrågan, visar resultatet från utvärderingen att användargruppens medlemmar är nöjda med piloten.

Rapporten är på engelska.