1. Startsida
  2. Publikationer
  3. TraceMet Report: Outlook
The large open pit in the copper mine of Aitik in northern Sweden

TraceMet Report: Outlook

Denna rapport sammanfattar resultaten från den marknadsöversikt som gjorts inom TraceMet.

Här redovisas ny utveckling inom spårbarhet och blockkedjeteknik. De bästa tillgängliga teknikerna – och i viss mån den framtida teknik – som kan tillämpas för massbalans i metallvärdekedjor identifieras och utvärderas.

Rapporten är på engelska.