1. Startsida
  2. Så här gör du
  3. Omställningsdialogen
  4. Hållbar stadsplanering med scenarier
Woman standing and leading  presentation in conference room.

Att utforska hållbar stadsplanering med scenarier i Falkenberg

Falkenbergs kommun använde Omställningsdialogen i arbetet med inriktningsdokumentet för det nya området Tröingedal.

32 personer med olika kompetens och perspektiv från förvaltningar och bolag i kommunkoncernen samlades i maj 2020 till en digital workshop med syfte att diskutera hur de tillsammans kan utveckla Tröingedal till en hållbar stadsdel. Omställningdialogen var ett sätt att skapa nya diskussioner utanför stuprören och skapa nya tankar om vad som krävs för att Tröingedal och Falkenberg ska bli hållbara på riktigt. ​

– Utan workshopen hade inte inriktningsdokumentets teman och principer formats på det vis som blev. Workshopen var en vitamininjektion, säger Linda Corneliusson Linde från Falkenbergs kommun.

– Vår efterföljande process har satt fingret på viktiga strukturer och arbetssätt som behöver ses över så att vi arbetar både smartare och mer i linje med den hållbarhetsinriktning som politiken har pekat ut för oss”, säger Linda Corneliusson Linde.​

Workshopen faciliterades inom projektet Från scenarier till förändring av IVL, KTH och Fabel.