1. Startsida
  2. Så här gör du
  3. Omställningsdialogen
Bilden visare en illustration med olika ikoner.

Omställningsdialogen

Omställningsdialogen är ett verktyg för att hitta nya visioner och handlingsvägar för hållbar omställning på lokala eller regional nivå.

De fyra framtidsscenarierna är utgångspunkt för dialogen och hjälper er att dels öppna upp nya perspektiv och tankar, dels att komma närmre vardagen genom scenariernas beskrivningar av hur ett redan omställt samhälle skulle kunna se ut och fungera. ​

Verktyget hjälper er att komma längre i planerings- och samverkansprocesser, och förankra dem i vetenskapligt grundade hållbarhetsmål, då scenarierna är hållbarhetsberäknade och följer munkmodellen.​

Workshopen ger verktyg att:

  • ​Visualisera hur ett hållbart samhälle kan se ut ​
  • Öppna upp nya perspektiv om handlingsvägar och strategier ​
  • Strukturera en dialog om mål och visioner som involverar en mångfald av aktörer och intressen

Testa Omställningsdialogen

Här hittar du en variant av omställningsdialogen att testa själv. Det är en kortfattad version av metoden som är anpassad för att göras på egen hand. Börja med att ladda ned dokumentet nedan. Där finns vidare instruktioner hur du går till väga.

Ladda ner dialogkort till Omställningsdialogen Pdf, 557.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill ni ha hjälp att leda en specialanpassad Omställningsdialog? Då är ni välkomna att kontakta oss.