1. Startsida
  2. Vad säger vetenskapen
  3. Vad krävs
  4. Långt från hållbar utveckling
Bänk mitt i översvämning

Vi är långt ifrån en hållbar utveckling

Rådande forskning säger att vi har mindre än tio år på oss att undvika att rubba jordens livsuppehållande system. Det skulle skapa katastrofala följder som förändrat klimat, havsnivåökningar och extremväder. Samtidigt ökar de sociala klyftorna och motsättningarna runt om i världen.

Du som läser detta är nog redan medveten om att vi är mitt inne i en klimatkatastrof. Du vet att den orsakas av att vi har destabiliserat jordens biofysiska system genom överutnyttjande. Du känner förmodligen till att det finns tydliga tecken på att vi närmar oss, eller i vissa fall redan överskridit, vissa biofysiska tipping points där planeten slutar att mildra vår negativa påverkan och istället börjar förstärka den. Det kan få katastrofala följder i form av förändrat klimat, havsnivåökningar och extremväder. ​

Men alla du jobbar med kanske inte har samma koll på läget? Då är det bra att använda en vetenskaplig översikt av klimat- och hållbarhetsläget som startpunkt för arbete. Johan Rockström ger en lättfattlig sammanställning om forskningsläget i en TED-talk, Tio år för att förändra vår framtid – eller för att rubba planetens jämvikt, som du hittar nedan (du kan välja svensk textning i videon). Den kan användas som en startpunkt för arbete med hållbarhet och samhällsplanering.

Eller en film från FN, som (på engelska) sammanfattar den senaste IPCC-rapportens slutsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..