1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Stockholms framtida vattenrening testas på Sjöstadsverket
Vatten som går genom en stad

Stockholms framtida vattenrening testas på Sjöstadsverket

Om några år finns världens största avloppsreningsverk med membranteknik i Stockholm. Tekniken testas på IVL:s forskningsanläggning Sjöstadsverket.

Stockholms befolkningsmängd växer och i takt med det krävs ökad kapacitet för avloppsvattenrening. Det är bakgrunden till beslutet att bygga ut Henriksdals reningsverk och satsa på membranteknik, som innebär effektivare rening på mindre yta.

Membrantekniken används i många storstäder runt om i världen, men är ny i Sverige. För att bygga upp kunskapen och testa tekniken har Stockholm Vatten samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Vid IVL:s forskningsanläggning Sjöstadsverket görs löpande tester av hur tekniken klarar Stockholms kommande behov.

– Försöksverksamheten ger oss viktiga drifterfarenheter som vi tar med oss in i projektet med ombyggnaden av Henriksdals reningsverk, berättar Niklas Dahlén, teknikansvarig på Stockholm Vatten.

Projektet Stockholms Framtida Avloppsrening är ett miljöprojekt i det större formatet. Henriksdals reningsverk blir efter ombyggnad det största reningsverket i världen med membranteknik. Bygget ska enligt planerna stå klart 2020.

Stora miljövinster för våra vatten

Testerna vid Sjöstadsverket visar att membranen dels ger en effektivare rening av avloppsvattnet, dels kommer att klara den ökade belastning som uppstår när Stockholm växer i snabb takt.

– Membrantekniken är väldigt effektiv vid både kväve- och fosforrening, vi kommer med god marginal att klara även framtida miljökrav för Stockholms avloppsrening.

En annan fördel med membranen är att de inte släpper igenom partiklar och partikelbundna föroreningar. Det ger möjligheter att framöver kunna efterbehandla och ytterligare rena avloppsvattnet från till exempel läkemedelsrester.

Fortsatta försök görs nu på Sjöstadsverket för att optimera kväve- och fosforreningen. Även olika driftsätt, hanteringen av membranen, samt olika lösningar för hela reningskedjan kommer att studeras och utvärderas för att få en så optimal process som möjligt med låg resursförbrukning och minimal miljöpåverkan.


Projektfakta

  • Stockolms framtida avloppsrening
  • Finansiär: SVOA – Stockholm vatten och avfall och SIVL
  • Period: 2015 - 2020