1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Förpackning statistik 2020
A lot of empty tin cans

Förpackningsstatistik 2020

I denna rapport har Sveriges mål för materialåtervinning följts upp och rapporten visar att tre av nio mål uppnåtts 2020.

Enligt producentansvaret för förpackningar har producenterna ansvar för att samla in de uttjänta förpackningarna, det vill säga avfallet. Det innebär också att producenterna ska ta fram produkter som är mer resurssnåla, som går att materialåtervinna och som inte innehåller miljöfarliga eller hälsoskadliga ämnen.

I denna rapport har Sveriges mål för materialåtervinning följts upp och rapporten visar att tre av nio mål uppnåtts 2020. Det gäller glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar). Statistiken visar också att det uppstod 130 kilo förpackningsavfall per person år 2020. Papp, kartong och wellpapp var de material som användes mest, 58 kilo per person.

SMED, Svenska miljöemissionsdata, är ett konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI, har i detta projekt

Läs mer om projektet i detta pressmeddelande.

Projektfakta

  • Projektnamn: Avfall: Förpackningsstatistik 2020
  • Budget: 300 000 SEK
  • Finansiärer: Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: SMED (SCB)
  • Period: 2021 - 2021