1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Kvalitetsgranskningen av data ur SMP
Papper med rapport och diagram

Kvalitetsgranskningen av data ur Svenska miljörapporteringsportalen

SMED, Svenska Miljöemissionsdata, granskar årligen företags utsläppsuppgifter i SMP (Svenska miljörapporteringsportalen) och återkopplar inför rapportering.

Årligen granskar IVL, genom SMED, de utsläppsuppgifter som företagen lämnar in via den årliga miljörapporten i SMP. Granskning av data och återkoppling till berörda verksamhetsutövare utförs samordnat inför rapportering enligt en rad internationella miljööverenskommelser (t.ex. HELCOM och OSPAR) och EU-lagstiftning (t.ex. E-PRTR-förordningen, Industriutsläppsdirektivet, Avloppsdirektivet och Slamdirektivet).

Data från rapporteringarna används bland annat för att analysera trender på europeisk och global nivå, och tjänar som underlag för såväl beslutsfattare som forskare och allmänhet. Efter inrapportering är det vanligt att data tillgängliggörs av mottagaren via internet (se bland annat den Europeiska industriemissionsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Projektfakta

  • Projektnamn: Samordnad granskning av SMP-data avseende utsläppsår 2021
  • Budget: 1 514 000 SEK
  • Finansiär: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
  • Samarbetspartners: SMED
  • Period: 2022 - 2022