En telefon som visar statistik

Digital miljöövervakning för bättre folkhälsa i städer

Hur kan digital teknologi skapa en bättre miljö och folkhälsa i städer? IVL Svenska Miljöinstitutet driver tillsammans med flera samarbetspartners projektet LoV-IoT som utvecklat en digital miljöövervakning. Med hjälp av sensorer och internet of things-teknologi går det att förenkla städers luft- och vattenövervakning.

Projektet LoV-IoT, som står för Luft och vatten - Internet of things, har utvecklat smarta plattformar för mätning av luftföroreningar och buller. Mätplattformarna ska placeras ut runt stora byggen i städer, där både damm och utsläpp från fordon kan påverka luftkvaliteten negativt.

Mätplattformarna förmedlar data i realtid och informationen kan exempelvis användas för att varna när luftföroreningshalterna ökar. Då kan man snabbt vidta åtgärder, såsom att vattna dammiga vägar eller sänka fordonshastigheterna.

I april 2018 vann projektet priset som årets ITSM-initiativ. Bakom priset står den ideella föreningen ITSMF Sweden som arbetar för bättre standarder och best practices inom ITSM, det vill säga IT Service Management.

Projektfakta

  • Digital miljöövervakning för bättre folkhälsa i städer
  • Budget: 12 miljoner
  • Samarbetspartners: Göteborgs Stad, Talkpool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket, Universeum, Acreo, Rise Interactive
  • Finansiär: Vinnova,Formas och Energimyndigheten genom IoT Sverige.
  • Period: 2017 - 2020
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.