1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Digitalisering
  5. Digital miljöövervakning för bättre folkhälsa i städer
En telefon som visar statistik

Digital miljöövervakning för bättre folkhälsa i städer

Hur kan digital teknologi skapa en bättre miljö och folkhälsa i städer? IVL Svenska Miljöinstitutet med samarbetspartners har utvecklat digital miljöövervakning inom projektet LoV-IoT.

LoV-IoT, som står för Luft och vatten – Internet of things, är ett innovations- och utvecklingsprojekt som har undersökt möjligheterna att använda sensorer och IoT för att utveckla miljöövervakningen av luft och dagvatten i städer.

Projektet pågick 2017-2020 och var finansierat av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, som en del av deras satsning på IoT för samhällsnytta. I arbetet deltog 14 projektparter från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Målet var att utveckla ett effektivare system för insamling av information om städers luft- och vattenkvalitet för att bidra till bättre hälsa hos medborgarna.

LoV-IoT leddes av Göteborg stad och IVL bidrog med kompetenser inom vatten- och luftmätningar, samt digitalisering och affärsplattformar.

2018 fick projektet pris som årets ITSM-initiativ från den ideella föreningen ITSMF Sweden som arbetar för bättre standarder och best practices inom ITSM, det vill säga IT Service Management.

Här kan du läsa rapporter från LoV-IoT:

Projektfakta

  • Digital miljöövervakning för bättre folkhälsa i städer
  • Budget: 12 miljoner
  • Samarbetspartners: Göteborgs Stad, Talkpool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket, Universeum, Acreo, Rise Interactive
  • Finansiär: Vinnova,Formas och Energimyndigheten genom IoT Sverige.
  • Period: 2017 - 2020