1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Digitalisering
  5. Digital bullerdatainsamling och artidentifiering
Kvinna använder mobiltelefon i skogen

Digital bullerdatainsamling och artidentifiering

Digital teknik för ändamål som övervakning av buller och artidentifiering av djur och växter är på snabb framväxt. I detta projekt jobbar vi med att kartlägga och granska den bästa och senaste tekniken i användning av ljud- och bilddata för kartläggning och miljöövervakning, exempelvis för att identifiera och samla information om invasiva arter.

Den idag ofta manuella provtagningen och datainsamlingen för övervakning av buller och artidentifiering kan vara både tidskrävande och kostsam. Därmed är potentialen med digital teknik för dessa ändamål är stor. Autonom ljud- och bilddatainsamling med stöd av digital teknik kan fungera som ett kostnadseffektivt komplement, i synnerhet på platser som är svåra att nå. Med innovativ användning av digital teknik inom dessa områden öppnas också möjligheter för allmänheten att bidra i myndigheternas arbete, exempelvis genom att rapportera in främmande och så kallade invasiva arter med hjälp av mobilapplikationer som använder artificiell intelligens för artidentifiering.

Denna syntes kommer att resultera i rekommendationer för framtida forskning där vi ser potential i att med tekniken som stöd förbättra myndigheternas kapacitet för miljöövervakning och för utvecklingen av innovativa metoder för datainsamling.

Projektet är en del av syntesprojekten inom Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning.

Projektfakta

  • Projektnamn: Bullerdatainsamling och autonom artidentifiering för att underlätta miljöövervakning
  • Projektpart: IVL och VTI
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Budget: 800 000 kr
  • Period: 2022 - 2022