1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-10-15] Industriell symbios minskar miljöpåverkan
Reportage | 2018-10-15
Människor som rensar fisknät

Industriell symbios minskar miljöpåverkan

170 000 ton koldioxid, 750 ton fosfat och 190 ton svaveldioxid. Det har ett industrinätverk utanför Norrköping besparat miljön årligen genom industriell symbios.

– Fördelarna är uppenbara. Utöver miljönyttan ger den här typen av samverkan också konkurrensfördelar som lägre omkostnader, personalsamverkan och en stark innovationskultur, säger Michael Martin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under 2018 har han tillsammans med kollegan Steve Harris och industripartners i Norrköping och Sotenäs i två studier utvärderat möjligheterna med industriell symbios – det vill säga att företag delar resurser, energi och utrustning med varandra. Två nätverk har ingått i studien, det ena utanför Norrköping och det andra i Sotenäs.

Nätverket Sotenäs Symbioscentrum utgörs av verksamheter inom bland annat landbaserad laxodling, fiskfoderproduktion och biogasframställning. Utöver att minska utsläppen av koldioxid och övergödande näringsämnen har nätverket även sänkt sina kostnader och skapat arbetstillfällen.

Miljömässiga och sociala vinster

– I en industriell symbios ses inte de enskilda företagen som öar utan som delar i en helhet. Det här arbetssättet leder också till miljömässiga och sociala vinster för regionen och personalen, säger Steve Harris, forskare och livscykelspecialist.

I nätverket utanför Norrköping samverkar återvinningsoch trädgårdsföretaget Econova med pappersmassaindustrin Holmen i Norrköpings kommun och Tekniska verkens fjärrvärmeanläggning. Restavfall som bark och fiber från Holmen tas tillvara i Econovas jord- och markanläggningsmaterial.

Askan från förbränning i Tekniska Verken får nytt liv i Econovas produkter som kan ersätta exempelvis betong och asfalt. Därtill återanvänder nätverket värme sinsemellan verksamheterna.

Viktigt med exempel

– Det är viktigt att visa upp sådana här exempel för att kunna motivera fler industriaktörer att gå samman och styra Sverige mot en mer cirkulär ekonomi, säger Michael Martin.

Studierna har finansierats genom forskningsplattformen Resource.

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om IVL:s tjänster och erbjudanden? Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så hör vi av oss.

OBS! För frågor kring lediga tjänster och examensarbete, vänligen gå till fliken Karriär i huvudmenyn.

Kontakta mig

Du kan fylla i upp till 255 tecken.
0/255 tecken

Prenumerera på våra nyhetsbrev