1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-29] Guide hjälper industrin att minska diffus damning
Nyhet | 2020-05-29
Damning från arbetsmaskin.

Guide hjälper industrin att minska diffus damning

Många industrier har krav på sig att rapportera partikelutsläpp och minska sin diffusa damning. Men det behövs mer kunskap om dessa diffusa utsläpp och hur man kan minska dem. Nu finns en guide som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim.

Diffus damning uppstår i industrin och på byggarbetsplatser, exempelvis från barlagda ytor, materialupplag, krossar och när arbetsmaskiner virvlar upp damm. Till skillnad från utsläpp av partiklar från exempelvis en skorsten är dessa diffusa emissioner betydligt mer komplicerade att definiera, kvantifiera och åtgärda.

Nu finns en gratis guide för alla svenska industriföretag som upplever problem med diffus damning. Tonvikten ligger på vilka åtgärder som passar vid olika typer av damning. Guiden beskriver även bakomliggande faktorer och vilka problem som uppstår. Där finns också mätmetoder och beräkningar som kan användas för att kvantifiera damningen innan och efter att man infört åtgärder.

– Vi hoppas att guiden ska inspirera till nya lösningar för industriföretag som arbetar med att minska sin diffusa damning och sina partikelutsläpp, säger Malin Gustafsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Guiden har tagits fram i projektet Metoder för att minimera olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion (DiffDamm), som har genomförts av IVL, Swerim och svensk stål- och metallindustri. Det har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.

Ladda ner Guide till damningsreducerande åtgärder. Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 

För mer information, kontakta:
Malin Gustafsson, malin.gustafsson@ivl.se, tel. 010-788 67 56

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev