1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-01-15] Inrikta svensk klimatpolitik på globala utsläppsminskningar
Debatt | 2020-01-15
En bro i ett ökenliknande landskap

Inrikta svensk klimatpolitik på globala utsläppsminskningar

Hur politiken ska utformas för att bromsa, och till slut stoppa, klimatförändringarna är helt avgörande, men har hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet, såväl i Sverige och som internationellt. Globala utsläppsminskningar måste vara politikens överordnade mål, skriver nio forskare bakom SNS Konjunkturrådsrapport 2020 på DN Debatt.

Debattartikeln publicerades på DN Debatt den 15 januari 2020, läs den här:
Inrikta svensk klimatpolitik på globala utsläppsminskningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nio forskare från olika discipliner ingår i SNS Konjunkturråd 2020, däribland Åsa Romson, jur.dr i miljörätt och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare klimat- och miljöminister. Forskarna har bred bakgrund inom nationalekonomi, juridik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Tillsammans har de skrivit "SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat", där de fokuserar på hur politiken ska utformas för att bromsa och till slut stoppa klimatförändringarna. Några av deras viktigaste förslag och rekommendationer:

Låt kolet stanna i marken. Det är kolet, inte konventionell olja, som är det centrala hotet mot klimatet. Om klimatförändringarna ska hejdas måste Kina bli av med sitt kolberoende. Indien och Afrika kan inte heller följa Kinas kolkraftsbaserade utvecklingsstrategi. Merparten av världens kolreserver måste stanna i marken.

Inför globalt minimipris på koldioxidutsläpp och slopa fossilsubventioner. Det är två nödvändiga ingredienser i klimatpolitiken som måste diskuteras på FN:s nästa stora klimatkonferens COP26 i Glasgow.

Gröna subventioner räcker inte för att minska utsläppen. Billig grön energi leder till ökad användning av sådan men inte automatiskt till att fossila bränslen utkonkurreras.

Bidra finansiellt till andra länders omställning. Klokt och välavvägt klimatbistånd är både möjligt och önskvärt. Inom ramen för EU:s klimatpolitik finns fungerande sätt att finansiera mindre rika medlemsländers utsläppsminskningar. Men eftersom även Sverige måste bli klimatneutralt bör ett ökat klimatbistånd inte minska de svenska klimatambitionerna.

Verka för att klimatklubbar blir tillåtna. Sverige bör driva frågan om att det ska vara tillåtet att införa klimattullar mot länder som inte har en acceptabel nivå på utsläppspriset. En modell är så kallade klimatklubbar där länder går ihop och sätter ett enhetligt utsläppspris. Import från länder som inte deltar i klubben beläggs med en tull.

Exportera fossilfri el. Fossilfri elexport kan ge betydande minskningar av utsläppen inom EU genom att pressa undan kolkraft där sådan fortfarande används.

Finansiera avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) med lagringspeng. Nästan hälften av Sveriges koldioxid­utsläpp kan tas bort om sådan CCS-teknik införs på de 27 svenska industrianläggningarna med störst utsläpp av fossil och biogen koldioxid.

Läs mer och ladda ner rapporten på SNS hemsida: https://www.sns.se/aktuellt/konjunkturradets-rapport-2020-svensk-politik-for-globalt-klimat/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev