1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-10-25] Marie Fossum Strannegård: Energikrisen har varit ett uppvaknande
Analys och kommentarer | 2022-10-25
IVL:s vd Marie Fossum Strannegård

Marie Fossum Strannegård: Energikrisen har varit ett uppvaknande

Under våren 2022 blev vi påminda om sårbarheten i vårt globala energisystem. Rysslands krig mot Ukraina har samtidigt påskyndat utfasningen av fossilgas och många av oss har börjat jaga kilowattimmar. Med ett förflutet i energibranschen vet IVL:s vd Marie Fossum Strannegård hur viktigt det är med en säker och hållbar energiförsörjning.

Vad kan vi dra för lärdomar av de ökade energi- och drivmedelskostnaderna?

– Det har varit ett uppvaknande för många av oss, och gjort folk medvetna om hur de konsumerar energi. Den ökande medvetenheten är i sig bra och nödvändig för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem. Men med det sagt har det här året varit en katastrof för många människor. Framför allt för de som har drabbats direkt av kriget, men också ekonomiskt för miljontals människor i hela Europa. Det har onekligen visat på sårbarheten i samhället och i systemet.

Debatten om energimarknaden och kärnkraften pågår för fullt. Vilka energilösningar ser du på kort och på lång sikt?

– Ser vi till de närmaste åren så är det framförallt en utbyggd vindkraft som snabbt kan bidra till att öka elproduktionen. Sen behöver energisystemet, både på kort och lång sikt, förstärkas med mer sol, bioenergi, vätgaslösningar och olika kraftvärmelösningar. Vad gäller utbyggnad av storskalig kärnkraft så tror jag personligen att marknadsmodellen måste ändras och att långsiktiga löften till sektorn är nödvändigt för att någon ska våga investera i den typen av kraft. Det behövs också mer forskning och utveckling vad gäller små modulära reaktorer, SMR.

– Energifrågan handlar dock inte bara om produktion och överföringskapacitet utan lika mycket om marknaden. Vi behöver se över den nordiska marknadsmodellen som idag leder till kraftiga prissvängningar för både företag och hushåll. Det är ohållbart att folk inte vet om de kommer ha råd att bo kvar i sina hus eller betala sina hyror. Det är också ohållbart att behöva kompromissa med klimatet och starta gamla oljekraftverk. Inför en mörk och kall vinter behöver vi först och främst se över möjligheterna att justera elmarknaden. Vi sitter ihop med en marknad där länder har olika regleringsformer och det har stor betydelse för hur marknaden fungerar.

Hur kan vi styra mot mer förnybar energiproduktion, lokalt och nationellt?

– Det gör vi redan. Målen som är satta på nationell och global nivå driver mot detta och styrsystemet och marknaden är konstituerad så att förnyelsebar kraft prioriteras. Sedan vet vi att till exempel vindkraft kan väcka starka känslor men jag tror att motståndet kommer att minska i takt med att fördelarna blir tydligare.

Sverige ligger långt efter andra länder i utvecklingen och satsningar på vätgas och vätgasinfrastruktur, vad behöver vi göra här?

– Många länder har redan en utbyggd infrastruktur med gasledningar, Sverige har relativt många andra länder en liten gasförsörjning. Men jag ser absolut att vi behöver komma i kapp och utveckla möjligheterna att producera fossilfri vätgas med hjälp av till exempel vindkraft. Vi på IVL kan bidra med att undersöka var i det svenska energisystemet som vätgasen gör som störst nytta. I tidigare projekt har vi till exempel studerat vidareförädlingar av vätgas, i form av elektrobränsle, som flygbränsle och vi har flera rullande vätgasprojekt och fler på gång, men det behövs givetvis mycket mer forskning och utveckling.

Vad har IVL som oberoende forskningsinstitut för roll i det som händer nu och framåt?

– IVL bidrar med fakta och kunskap om marknaden och hur energisystemet fungerar. Det gör vi genom analyser av olika kraftslag och fördjupande forskning på förnybara drivmedel och energikällor. Exempelvis ser vi en stark nyfikenhet och utveckling kring vätgas och elektrobränslen, samtidigt som andra förnybara bränslen och biobränslen växer till. Allt fler industriaktörer undersöker hur de kan hitta nya, mer hållbara och trygga energibärare i sina processer samtidigt som energieffektivisering blir allt viktigare. Hur energi kan användas kaskadmässigt i olika processer och hur framtidens fjärrvärme ska se ut är också saker vi är med och utvecklar på IVL, liksom hur vi skapar flexibilitet i systemet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev