1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. PFAS
  5. PFAS nätverk och roadshow
Sommarvy över Skellefteå

Roadshow hjälper lokala nätverk att möta utmaningar med PFAS

Behovet att avskilja PFAS ur mark och vatten växer mycket snabbt i och med att problemen uppmärksammas. Men har vi tillräckligt med kunskap och erfarenheter?
I detta projekt vill IVL initiera lokala nätverk som arbetar för att minska PFAS.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är tusentals olika ämnen som finns i allt från brandskum till kosmetika. De är svåra att bryta ner och innebär en stor risk för negativa hälso- och miljöeffekter.

Under åren 2023 till 2025 ska IVL Svenska Miljöinstitutet åka på en roadshow till tre-fyra städer för att anordna workshoppar och nätverksträffar om PFAS. Vi vill skapa strategier för arbetet mot PFAS genom att fånga det lokala engagemanget, skapa bra samarbete och förstå de utmaningar som olika aktörer möter.

Vi vänder oss till intressenter som berörs av kommande restriktioner och där det finns en social press att sätta in åtgärder mot PFAS-kontaminerad vatten och mark.

IVL har ett nätverk av experter från myndigheter och VA-aktörer med stor kunskap om PFAS-problematiken. Vi tar med dem för att stödja arbetet i nätverken.

Roadshow 1: Ängelholm 22 maj 2024

Marken i Ängelholm där flygflottiljen F10 tidigare låg är förorenad av PFAS. Under vår första roadshow träffas fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer och förvaltare med flera för att hitta miljömässigt och ekonomisk hållbara vägar framåt så att området kan användas för nya ändamål.

Vill du delta: Läs mer och anmäl dig till PFAS Roadshow i Ängelholm

Roadshow 2: Hösten 2024

Roadshow 3: Våren 2025

Nu söker vi platser för kommande roadshower! Har ni behov att påbörja arbetet mot PFAS, men vill veta hur? Vi söker fler kommuner och regioner som vill få stöd av projektet för att skapa nätverksträffar.

Vår roadshow består av fysiska möten där vi anpassar innehållet efter de lokala behoven. Vi erbjuder fördjupad kunskap genom seminarier, workshoppar och besök på relevanta anläggningar. Det är gratis att delta, men antalet platser är begränsat.

Vill ni organisera en roadshow tillsammans med oss, ta kontakt via e-post så hör vi av oss.

Projektfakta

  • Projektnamn: PFAS nätverk – Kunskapshöjning och delning för att minska PFAS-utsläpp
  • Finansiär: Formas
  • Budget: 1,8 MSEK
  • Period: 2022 - 2025