1. Startsida
  2. [2020-09-16] Nästa möjliga steg: Visa miljöprestanda för metallen i en enskild buss
News | 2020-09-16
Buss i stadstrafik

Nästa möjliga steg: Visa miljöprestanda för metallen i en enskild buss

Efter nio månaders arbete har TraceMet målet i sikte: ett system som kan ge besked om miljöprestandan hos metaller.

– Nu börjar det dyka upp idéer om hur detta ska organiseras för att fungera på marknaden. Det kan bli nästa projekt, säger projektledaren Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Huvudspåret för TraceMet är att visa årsmedelvärden för klimatavtryck och andel återvunnet material i den metall som produceras, men längre fram finns större möjligheter.

– Vi vet att det finns önskemål om att kunna beräkna miljöprestandan för metallen i exempelvis en enskild buss. Och det skulle vi kunna göra i framtiden, säger Erik Lindblom.

Det ställer delvis nya krav på hur data samlas in under produktions- och transportprocesserna genom värdekedjan från gruva till färdigt fordon. Men det ettåriga projektet TraceMet kan enbart arbeta med tillgängliga data, ofta årsmedelvärden.

Bevis på klimatsmart produktion

Med tanke på ambitionerna att producera fossilfritt stål – som LKAB, SSAB och Vattenfall arbetar med i Hybrit-projektet – blir det extra intressant att kunna peka på vilken miljöpåverkan som metaller har.

– Svenska företag är tvingade att producera mer klimatsmart än många andra länder. Genom TraceMets spårnings- och certifieringssystem ska de kunna bevisa att det är så, säger Erik Lindblom.

Affärsmodeller är en fråga för framtiden

Frågan om certifieringssystemets affärsmässiga aspekter och hur det skulle kunna fungera på marknaden är dock något som ligger utanför TraceMets uppdrag.

– Det kan bli en fråga för ett eventuellt fortsättningsprojekt, något som vår projektägare Svemin just nu funderar på.

Ta del av arbetet under hösten

TraceMet presenterar sitt arbete vid flera tillfällen under hösten. Några av dem arrangeras av projektägaren Svemin, nämligen deras miljökonferens 8 oktober och höstmöte 17 november. Finansiären Swedish Mining Innovation bjuder in till två tillfällen, 1 och 22 oktober.