1. Startsida
  2. [2020-05-18] Största utmaningen: hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare
News | 2020-05-18

Största utmaningen: hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare

TraceMet, pilotprojektet som ska utveckla ett spårbarhetssystem för metaller, har pågått sedan december 2019. Vi stämmer av läget med projektledaren Erik Lindblom på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Porträtt av man i en trädgård.

Snart halvvägs i projekttiden, hur går det för er?

– Över förväntan, det är ett högt engagemang och deltagande från samtliga våra industriparter. Det är väldigt glädjande, särskilt med tanke på de svåra omständigheterna som råder just nu.

Vad har ni kommit fram till?

– Vi har tacklat en hel del frågeställningar om vilka krav ett sådant här system måste uppfylla. Vi jobbar nu som bäst med att reda ut vilka vägval det innebär.

Hur svårt är det egentligen att skapa ett nytt system av den här typen?

– Det är svårt i den meningen att vi utvecklar målbilden under tiden. De största utmaningarna är inte tekniska, utan snarare att hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare. Blockkedjeteknik bygger på att man delar data mellan alla användare och den här typen av data som vi behöver för att spåra metallerna delas i dag inte mellan de olika aktörerna i värdekedjan.

Hur skapar man den tilliten?

– Den metod vi har valt är att ha hela värdekedjorna i samma projekt där vi jobbar tätt tillsammans, med ett stort mått av öppenhet i projektdiskussionerna. Vi börjar helt enkelt med att bygga tillit inom projektgruppen för att därifrån kunna diskutera tillit mellan organisationerna och därmed lägga grunden till ett fungerande system.

Vad kommer hända med resultaten från pilotprojektet?

– Det vi tar fram är ett system som tydligt kommer att visa funktionaliteten. Tillsammans med den gemensamma utvecklingsprocessen blir det ett underlag att hjälpa aktörerna att fatta ett initierat beslut i frågan om det är värt att satsa på att utveckla det här spårbarhetssystemet skarpt, om den möjliga vinsten av ett sådant här system överväger ansträngningarna som det kommer att kräva.

(Intervjun publiceras även hos branschorganisationen Svemin och i branschtidningen Bergsmannen.)