1. Startsida
  2. Publikationer
Vanlig undersida | 2023-11-13
Solnedgång över hus i Stockholm

Sammanfattning av kapitlen om byggnader och städer

Sammanfattningen har producerats av IVL inom projektetet Kunskapsbaserad färdplan för en klimatneutral byggnadssektor. Dessa har inte genomgått IPCC:s formella granskningsprocess och har inte godkänts av IPCC. Sammanfattningarna finns på både svenska och engelska enligt nedan, i sin helhet som rapport samt som powerpoint.