1. Startsida
 2. Om projektet
byggkranar

Den mest uppdaterade kunskapen för en klimatneutral byggnadssektor

Byggnadssektorn spelar en nyckelroll för att uppnå sociala, miljömässiga och ekonomiska mål i samhället och sektorns utveckling måste därför vara i linje med klimatmålen. Detta projekt syftar till att förse svenska intressenter med den mest uppdaterade kunskapen och att nyttja deras kunskap.

Projektet är indelat i tre arbetspaket:

 • Systematisk kunskapssyntes
 • Bidrag till IPCC:s 6:e utvärderingsrapport
 • Färdplan till svenska aktörer

Först sammanställs vetenskaplig och annan litteratur som behandlar byggnaders roll i klimatomställningen och i att minska den globala uppvärmningen. Litteraturen granskas genom två systematiska genomgångar med fokus på:

  • ​Utsläppsminskande åtgärder och kopplingen till energisystemets utveckling
  • Icke-tekniska åtgärder (beteenden, cirkulär- och delningsekonomi) och genomförbarhet.

  Genom Erika Mata, som är huvudförfattare till kapitel 9, Byggnader, ska projektet bidra till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6): till det så kallade andra utkastet (Second Order Draft, SOD) och slutrapport.

  Efter litteraturgranskningen författas en rapport som är anpassad efter aktörer på den svenska marknaden. I rapporten sammanfattas kapitel 9, Byggnader, i IPCC:s AR6 utifrån svenska aktörers behov. Dessutom kommer intressenter i arbetsgruppen att identifiera nyckelfrågor för att byggnadssektorn i Sverige ska nå målet om klimatneutralitet, som rapporten ska besvara.​

  Aktivt deltagande från industrin, kommuner och myndigheter

  I projektet ingår aktivt deltagande av intressenter från olika typer av industrier som energi, materialtillverkning eller konstruktörer, såväl som beslutsfattare i kommuner och nationella myndigheter. Intressenternas aktiva deltagande kommer att säkerställa att de viktigaste frågorna och kunskapsluckorna bland svenska intressenter kommer att identifieras, och informationen kommer att fokusera på att uppfylla dessa krav.

  Projeket finansieras av Energimyndigheten med 2.7 MSEK och pågår under 2021-2022. Projektet genomförs inom ramen för programmet E2B2 - Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende.