1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-05-31] Remissvar: Med en enkel justering kan biogasbilar fortsätta räknas som miljöbilar
Nyhet | 2021-05-31
Traffic, cars driving

Remissvar: Med en enkel justering kan biogasbilar fortsätta räknas som miljöbilar

Regeringen har presenterat ett förslag till ändring i direktivet gällande miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att statliga myndigheter inte längre kan välja biogasbilar som en miljöbil. IVL anser att det vore negativt för utvecklingen och föreslår i sitt remissvar en justering av förslaget.

– Det vore synd om myndigheterna inte längre skulle få handla upp gasbilar för de är ett miljömässigt bra alternativ, förutsatt att man tankar biogas. Det blir även ett signalvärde som riskerar att påverka företag, kommuner och privatpersoner så att de inte heller vill köpa biogasbilar längre, vilket vore olyckligt, säger Mats-Ola Larsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Regeringens förslag till ändringar i den svenska författningen är kopplat till krav i ett EU-direktiv. Direktivet syftar till att påskynda omställningen mot klimatmässigt hållbara transporter och reglerna måste vara införda i svensk rätt i sommar. Regeringens förslag är nu ute på remiss och IVL har svarat på det.

IVL ser positivt på det internationella arbetet för att påskynda klimatomställningen. Vi har inga synpunkter förslagen i stort eller hur EU-förordningen bör skrivas in i svensk rätt.

– Förslaget och grundidén om att styra mot de miljömässigt bästa fordonen och en högre andel eldrift är bra. Det är bara ett avsnitt i promemorian som har fått en olycklig formulering. Den riskerar att utestänga biogasbilar från upphandling i statliga myndigheter. På den delen har vi lämnat in ett enkelt förslag på justering, säger Mats-Ola Larsson.

EU-direktivet innebär att bland annat att minst 38,5 procent av bilinköpen i offentlig upphandling måste uppfylla definitionen av ”ren lätt bil”. Till det räknas fullelektriska bilar och laddhybrider med maximalt 50 gram utsläpp av koldioxid per kilometer.

Regeringen har föreslagit justeringar i flera förordningar som gör att minst 38,5 procent måste vara ”ren lätt bil”. Men i förordningen som styr statliga myndigheters val av bilar föreslås istället att begreppet ”miljöbil” omdefinieras till ”ren lätt bil”. I dagens förordning definieras miljöbil som en bonusbil. Bonusbilar är el, laddhybrider med maximalt 60 g koldioxidutsläpp och fordonsgas. Den föreslagna ändringen skulle i praktiken göra det omöjligt för statliga myndigheter att välja fordonsgas, trots att EU-direktivet tillåter 61,5 procent för andra typer än ”ren lätt bil”.

IVL föreslår istället att miljöbil även i fortsättningen definieras som bonusbil i förordningen. Istället bör man komplettera med ett krav om att minst 38,5 procent av miljöbilarna ska uppfylla kravet på ”ren lätt bil”. På det viset kan EU-kravet införas och samtidigt behålls möjligheten att välja gasbil i övrigt.

IVL:s remissvar på promemorian ”Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster” finns att läsa här Pdf, 359.9 kB, öppnas i nytt fönster..

I en forskningsstudie inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system har IVL och Lunds universitet tittat på hinder och möjligheter för ökad användning av biogas i Sverige. Arbetet har resulterat i en policy brief med åtta rekommendationer om hur biogasens förutsättningar kan stärkas. Läs rekommendationerna här. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35
Sara Anderson, sara.anderson@ivl.se, tel. 010-788 67 21

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev