1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Livsmedelsavfall i Sverige 2020
Seven canteens with vegetables on a restaurant buffé, photographed from above

Livsmedelsavfall i Sverige 2020

I Sverige kastar vi över en miljon ton livsmedelsavfall årligen, motsvarande 106 kg per person. Det visar beräkningar som redovisas i rapporten Livsmedelsavfall i Sverige 2020. Hushållen står för de allra största mängderna. Trenden pekar dock på att allt mindre mat slängs i hushållen.

Johan Hultén från Samarbete för minskat matsvinn har varit med och tagit fram rapporten Livsmedelsavfall i Sverige 2020. Den är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och SCB på uppdrag av Naturvårdsverket.