1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Examensarbete: Orsaker till livsmedelsförluster - nötkött och potatis
A plate with red meat and potatoes, ready for eating

Examensarbete: Orsaker till livsmedelsförluster – nötkött och potatis

Var sker matsvinnet när det gäller nötkött och potatis? Det har Lily Gao och Emelie Johansson, KTH, undersökt i sitt examensarbete som har titeln Orsaker till livsmedelsförluster och livsmedelsavfall längs med värdekedjor av nötkött och potatis.

Syftet med examensarbetet är att kartlägga var matsvinnet uppkommer i värdekedjorna för två livsmedel, nötkött och potatis, samt identifiera orsakerna. Tanken är att bistå Samarbete för minskat matsvinn i det fortsatta arbetet för att minska matsvinn genom att identifiera möjliga förebyggande åtgärder.

Arbetet bestod av fyra huvuddelar: kartläggning av värdekedjan och dess förluster, hotspot-analys för att identifiera orsaker som SAMS kan påverka och som bidrar till stora mängder svinn, analys för att identifiera rotorsaker och till sist lösningsplanering för att föreslå förebyggande åtgärder.