1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-12-16] SAMS ordförande Jonas Siljhammar: Politiken måste ge förutsättningar för ett hållbart samhälle
Nyhet | 2022-12-16
En man i blå kostym som står lutad mot en glasvägg i gatumiiljö

SAMS ordförande Jonas Siljhammar: Politiken måste ge förutsättningar för ett hållbart samhälle

– Det är viktigt att politiken är lyhörd och skapar rätt förutsättningar för att gynna omställningen till ett hållbart samhälle.
Det säger SAMS ordförande Jonas Siljhammar, vd för besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita.

Varför har Visita valt att vara med i SAMS?

Matsvinn orsakar en betydande klimat- och miljöpåverkan och är även en kostnadsdrivande faktor för företag inom besöksnäringen. Vi behöver minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala. Här upplever Visita att vi kan vara med och spela en roll och bidra till en positiv utveckling.

Hur arbetar ni med matsvinnsfrågan?

Visita arbetar för att bidra till ett minskat matsvinn i vår del av livsmedelskedjan. Det gör vi bland annat genom att informera våra medlemmar om hur alla kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner, inte minst genom vår handbok. Vi arbetar även med att upplysa om vilka alternativ som finns för den mat man har över och som fortfarande är ätlig men som man av någon anledning inte vill använda i verksamheten.

Vilken är den viktigaste matsvinnsfrågan för SAMS att arbeta med?

Att övergripande bidra till en ökad förståelse och medvetenhet hos aktörer i samtliga led av livsmedelskedjan. Det är även viktigt att politiken är lyhörd och skapar rätt förutsättningar för att gynna omställningen till ett hållbart samhälle och exempelvis ökad cirkularitet.

Tror du vi lyckas halvera matsvinnet till år 2030? Vad krävs för att lyckas?

Jag är optimist så det korta svaret på den frågan är ja. Men det kommer krävas krafttag och en bred samverkan från många olika håll för att öka medvetenheten om vad som behöver göras.

Vilken organisation skulle du vilja bjuda in till SAMS och varför?

Fler aktörer från dagligvaruhandeln, till exempel ICA och Axfood.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden