1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-01-24] Compass Group: Viktigt att sätta värde på svinnet
Nyhet | 2022-01-24
A woman in a white blouse

Compass Group: Viktigt att sätta värde på svinnet

Vi har bett SAMS deltagare att svara på några frågor om varför de valt att gå med i SAMS, hur de jobbar med att minska matsvinnet i sin organisation och om de tror att vi kommer uppnå målet om halverat matsvinn till 2030. Först ut är Annika Skogvik, hållbarhetsansvarig på Compass Group.

Varför har ni valt att vara med i SAMS?

Matsvinnsfrågan är väldigt komplex och i den är ensam verkligen inte stark. Vi gör vårt bästa för att minska matsvinnet inom kategorierna produktion, servering och tallrik tillsammans med våra gäster. Men SAMS innebär ju att vi, aktörer i livsmedelsbranschen, tillsammans kan hitta rotorsakerna till att matsvinn uppstår och dessutom komma på smarta åtgärder.

Hur arbetar ni med matsvinnsfrågan?

Avgörande för att vi ska lyckas minimera svinn är bra planering liksom självklart även att bjuda på god mat som äts upp, som lagats nära gästen. Det handlar även om hur maten presenteras. Om vi har överskott av råvaror och dessa håller en fortsatt hög kvalitet använder vi dessa i rätter dagarna efter alternativt säljer det via Great Taste No Waste som är en funktion i vår gästapp. Utöver det mäter vi och registrerar svinnet samt följer upp. Ytterligare exempel på hur vi arbetar med att minska mängden matsvinn är den av Compass Group initierade kampanjen Stop Food Waste Day – en global aktivitet som årligen synliggör matsvinn och inspirerar till förbättring. Samt vår nylanserade årliga Svinnfluencer-tävling som tillgängliggörs såväl internt för våra supertaggade medarbetare i driften, som publikt för våra följare på till exempel Instagram.

Vilken är den viktigaste matsvinnsfrågan för SAMS att arbeta med?

Att få ihop oss aktörer så att det verkligen blir något vi samarbetar kring för att eliminera.

Tror du vi lyckas halvera matsvinnet till 2030? Vilka faktorer är kritiska?

Ja, det tror jag! En av de viktigaste faktorerna tror jag är att sätta ett värde på svinnet. I systemet vi använder för att registrera svinnet får vi även fram ett schablon-värde i kr per svinnat kg. Det hjälper verkligen till för att driva frågan framåt. Och sedan tror jag att ytterligare en kritisk faktor är att inte tjata sönder frågan så att gemene man tröttar på den och inte längre orkar bry sig.

Vilken organisation skulle du vilja bjuda in till SAMS och varför?

Resten av dagligvaruhandeln, de står bakom många bra initiativ, liksom gärna kommuner och annan offentlig verksamhet, som är viktiga utifrån ett upphandlingsperspektiv och i egenskap av restauratörer.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden