1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-06-08] Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige
Pressmeddelande | 2017-06-08
a group of people sunbathing

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Trots att i princip alla kommuner tror att de kommer påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina klimatrelaterade risker.

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kartläggningen som genomförs för tredje året i rad visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, en ökning med 10 procentenheter från 2016. Men det är stor variation i hur långt kommunerna har kommit. Tre av tio kommuner har inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. 139 av 202 (7 av 10) svarande kommuner når inte upp till hälften av poängen i rankningen.

– Det är glädjande att kommunerna fokuserar mer på klimatanpassning men flera utmaningar kvarstår. De klimatrelaterade skadorna är redan idag omfattande. De drabbar enskilda fastighetsägare och samhället i stort. Det återstår mycket att göra för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Stora kommuner har överlag kommit längre jämfört med små och medelstora kommuner, och kustkommuner har i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

– Detta är inte särskilt överraskande med tanke på att stora kommuner generellt har mer kapacitet och resurser att driva denna typ av arbete. Små kommuner kan behöva stöd i sitt arbete, till exempel genom länsstyrel­sernas regionala klimatanpassningssamordnare, säger Philip Thörn.

Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att påverkas av klimatförändringar. Kommunerna behöver bli bättre på att kartlägga olika möjliga klimatanpassningsåtgärder och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Man behöver även generellt bli bättre på att följa upp och utvärdera sitt klimatanpassningsarbete.

Uppsala har fått högst poäng bland de stora kommunerna, följt av Stockholm på andra och Växjö på tredje plats. Lomma har fått högst poäng bland de medelstora kommunerna följt av Vänersborg på andra och sedan Danderyd/Eksjö på delad tredje plats. Av de små kommunerna har Aneby fått högst poäng, följt av Gnosjö på andra och Arjeplog på tredje plats.

Här finns den fullständiga rapporten Klimatanpassning 2017 – så långt har kommunerna kommit Pdf, 2.3 MB. samt en kortversion av rapporten Pdf, 20.6 MB. med rankningen.

Här finner du kommunernas placering i varje län. Pdf, 1.1 MB.

Hör Philip Thörn kommentera årets undersökning här. Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta:
Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet, philip.thorn@ivl.se, tel. 010-788 66 21
Anna Rudérus, Svensk Försäkring, anna.rudérus@insurancesweden.se, tel. 070-534 85 18

Fakta om undersökningen

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med klimatanpassning. Enkäten besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Resultaten har också legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet med kommunrankningen är att få fler kommuner att arbeta systematiskt med klimatanpassning. I rankningen har kommunernas svar i enkätundersökningen poängsatts och summerats. Maxpoäng i rankningen är 33 poäng. Hur frågorna har poängsatts och alla kommuners poäng beskrivs i rapporten.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev