1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-04-21] Få företag betalar för miljövänliga transporter
Pressmeddelande | 2015-04-21

Få företag betalar för miljövänliga transporter

Få svenska företag betalar extra för miljövänliga transporter. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Av 125 företag är det bara 11 som idag betalar extra för att deras transportlösningar ska ge en mindre miljöpåverkan visar undersökningen.

– Det är alldeles för få och går på tvärs mot de politiska ambitioner som finns om en miljöanpassad transportsektor. Fler företag borde ta ett större ansvar och prioritera miljöanpassade transporter, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Transportinköpspanelen är ett samarbete mellan IVL, Chalmers och Göteborgs universitet. I arbetet ingår en enkätundersökning som genomförs vartannat år bland svenska transportinköpare. Syftet är att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster som köps in idag, men också att följa förändringar över tid.

I undersökningen från 2012 var det 5 av 159 företag som sade sig betala en extra kostnad för att deras transportlösningar ska ge mindre miljöpåverkan. I den senaste undersökningen var motsvarande siffra 11 av 125 företag.

– Det är en liten ökning från tidigare undersökning, men fortfarande för få för att göra någon verklig skillnad, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Transportinköpspanelen.

Samtidigt visar undersökningen att de två faktorer som transportinköparna tror kommer ha störst påverkan på transportbranschen i framtiden är högre skatter och mer lagstiftning och regler.

– Företagen förväntar sig att politiker och myndigheter ska ställa tydligare miljökrav för att ändra spelplanen. Det behövs en politik som gör att de miljöbra besluten som är samhällsekonomiskt lönsamma också blir företagsekonomiskt lönsamma. För även om företag, speditörer och kunder har ett ansvar så ligger den största möjligheten till att säkerställa en verklig förändring hos regering och riksdag, säger Linda Styhre.

För mer information kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16
Linda Styhre, linda.styhre@ivl.se, tel. 010-788 69 02

Mer information om Transportinköpspanelen finns på www.transportinköpspanelen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev