1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-07-02] Krav på klimatdeklaration för byggnader fick grönt ljus
Nyhet | 2021-07-02
eco building or green office plant tree and garden in city concept.

Krav på klimatdeklaration för byggnader fick grönt ljus

Riksdagen sa i förra veckan ja till regeringens förslag om en klimatdeklaration för byggnader. Den nya lagen träder i kraft vid årsskiftet och gäller för nyproducerade byggnader. IVL har på uppdrag av Boverket tagit fram den klimatdatabas som ska användas för att uppfylla lagkravet. IVL:s verktygsstöd Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg kan användas för att fram sådana klimatdeklarationer och för andra ändamål.

– Klimatdatabasen tillsammans med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg är stor hjälp för att byggsektorn ska kunna räkna på sin klimatpåverkan och att minska den. Att ha gemensamma verktyg och databaser är en förutsättning för att kunna göra jämförbara beräkningar och ställa tydliga upphandlingskrav, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den nya lagen innebär att byggherren är skyldig att lämna in en klimatdeklaration som innehåller uppgifter om klimatpåverkan från byggnaden. Det finns lagkrav på klimatdeklarationer för byggnader i andra länder, men det unika med den svenska lagstadgade klimatdeklarationen är att klimatpåverkan ska beräknas på vad som faktiskt har byggts. Först när klimatdeklarationen är inlämnad till Boverket får Byggnadsnämnden lämna slutbesked, det vill säga meddela att byggnaden får tas i bruk.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, som IVL har utvecklat kan användas för att beräkna hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt.

Redan nu är det möjligt att använda Boverkets klimatdatabas i BM för att göra klimatberäkningar baserade på så kallade ”typiska” klimatdata, som är ett medelvärde för de byggprodukter som används på den svenska marknaden och som exempelvis används i upphandling och av olika certifieringssystem. För den lagstadgade klimatdeklarationen ska så kallade konservativa data användas. Det är möjligt för den som upprättar klimatdeklarationen att frivilligt byta de generella typiska data mot leverantörspecifika data. Boverket använder konservativa data för att stimulera användarna att frivilligt använda leverantörspecifika data som är baserade på så kallade miljövarudeklarationer (EPD).

– När Boverkets vägledning med beräkningskrav har publicerats kommer vi ta fram en anpassad rapport i BM som byggherren kan använda som underlag till den lagstadgade klimatdeklarationen som baseras på konservativa data. Och för samma beräkning kan de, utan extra arbete, ta fram en klimatdeklaration som baseras på ”typiska data”. Tanken är att alla användare med hjälp av BM snabbt och enkelt ska kunna ta fram beräkningar som håller hög kvalitet, säger Martin Erlandsson.

BM används nu av allt fler och kan även användas för att göra klimatberäkningar för renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Läs mer om BM. Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om riksdagens beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev