1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-01-28] Inför ny vägskatt baserad på körsträcka och var bilen kör
Debatt | 2020-01-28
Bilar som kör på en motorväg i Stockholm

Inför ny vägskatt baserad på körsträcka och var bilen kör

Fossila drivmedel fasas ut och allt fler bilar blir helt eller delvis eldrivna. Därför behövs en ny trafikbeskattning där körsträckan i stället för drivmedlet beskattas. Den som kör på landsbygden bör slippa vägskatt medan skatten i storstäder bör bli extra hög. Eftersom förändringen går snabbt behöver ett utredningsarbete starta snarast, skriver IVL och Chalmers tillsammans med andra forskare på DN Debatt idag.

Debattartikeln publicerades på DN Debatt den 28 januari 2020, läs den här:

Inför ny vägskatt baserad på körsträcka och var bilen kör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutsatserna bygger på ett forskningsprojekt, finansierat av Energimyndigheten, som redovisas i rapporten "Vägskatt för personbilar". Pdf, 1.8 MB.

En geografisk differentiering av vägskatten kan utformas på olika sätt. En förenklad differentiering, som på ett bättre sätt än i dag återspeglar de externa kostnader som trafiken orsakar, kan bestå av att ingen vägskatt tas ut på landsbygden. I mindre tätorter och på större vägar blir skatten 1 krona per mil, i storstäder 5–5:40 kronor per mil för bensin- och dieseldrivna bilar, 10–20 procent lägre för elbilar och laddhybrider. Detta kan jämföras med nuvarande körkostnad vid eldrift på totalt 2–3 kronor per mil. Att växla drivmedelsskatter mot en geografiskt differentierad vägskatt innebär att den sammanlagda skatten per mil för landsbygdens bensin- och dieselbilister blir oförändrad, eller till och med något lägre, jämfört med i dag. I städer med trängsel kan skatten däremot bli högre”.

”Sverige behöver förändra trafikbeskattningen. Det krävs för att hantera effekterna av elektrifieringen och utfasningen av fossila drivmedel. Men det är inte bara för att finansieringen av transportsystemet ska fungera, en ny beskattning innebär också en möjlighet att bättre ta hänsyn till var man kör. De som kör i glesbygd ska inte behöva betala för miljöstörningar som om de körde i en stad”, skriver forskarna i debatten.

En slutreplik publicerades i DN den 4 februari 2020, läs den här: "Vi har utgått från principer beslutade av riksdagen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev