1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-12-20] Jordens resurser räcker inte till – nu måste vi dela på dem
Debatt | 2019-12-20
Personer går med påsar

Jordens resurser räcker inte till – nu måste vi dela på dem

I Sverige konsumerar vi fyra gånger så mycket som planeten tål, och konsumtionen väntas bara öka. En viktig pusselbit för att ställa om till en mer hållbar utveckling är att dela på underutnyttjade resurser – och potentialen är stor, skriver Liv Fjellander på IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med representanter för Lunds universitet, KTH, Workaround, Hygglo, Snappcar och Sunfleet i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Att dela på resurser kan minska klimatpåverkan och resursförbrukningen, men också ha sociala vinster och bidra till ökad delaktighet och jämlikhet. En bil som delas genom en bilpool kan till exempel ersätta mellan fyra och 13 bilar, beroende på hur många som gör sig av med den egna bilen eller avstår från att köpa en egen bil. Många ytor och saker används också sällan, till exempel uppskattas att kontorslokaler i snitt används endast tio procent av tiden.

Men det är inte givet att delning alltid ger hållbarhetsvinster. En rapport från IVL, KTH och Lunds universitet listar ett antal faktorer som är avgörande för att delning ska kunna växa och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

”För att vara hållbar måste delningen leda till minskad konsumtion, inte bara omfördela resurserna till andra saker och tjänster som kanske har ännu högre miljöpåverkan, skriver debattörerna.”

Debattartikeln publicerades i Göteborgs-Posten den 20 december 2019. Läs den här:
Jordens resurser räcker inte till – nu måste vi dela på dem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev