1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-11-05] Fel motverka handeln för att minska klimatutsläppen
Debatt | 2018-11-05
rain drops falling from a bright orange umbrella

Fel motverka handeln för att minska klimatutsläppen

Världshandeln bidrar till en effektivare global produktion med minskat globalt resursutnyttjande. Handeln kan därmed minska utsläppen av växthusgaser, vilket är nödvändigt om den globala uppvärmningen ska hejdas. Det är därför ett misstag att i miljöns namn motverka den internationella handeln, skriver nationalekonomerna Rikard Forslid, Stockholms universitet, och Mark Sanctuary, IVL Svenska Miljöinstitutet, på DN Debatt.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att det finns starka skäl att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i stället för till 2 grader. Rapporten understryker också att detta kräver kraftiga åtgärder under de närmaste tio åren för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

En viktig fråga är då vilken roll den internationella handeln har i detta sammanhang. Det finns i många miljöorganisationer och regeringsadministrationer en skepsis mot internationell handel. I USA talar man om att Trumps restriktiva handelspolitik har en ”silver lining” för miljön. Svenska Greenpeace organiserade häromåret ett upprop mot det stora frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU under parollen ”stoppa fulhandelsavtalet”. Frankrike har nyligen vägrat ratificera ett frihandelsavtal mellan det sydamerikanska frihandelsområdet Mercosur och EU med motivationen att det kommer att vara skadligt för miljön.

Men för att jordens resurser ska räcka måste den globala produktionen vara så effektiv som möjligt, och här har handeln en viktig roll, skriver nationalekonomerna Rikard Forslid och Mark Sanctuary på DN Debatt. Ny forskning visar att det finns många aspekter av internationell handel som direkt gynnar miljön. I debattartikeln diskuterar de några av dessa resultat, och tar även upp några av de vanligaste invändningarna mot internationell handel.

Debattartikeln publicerades i DN den 5 november 2018. Läs den här:
”Fel att motverka handeln för att minska klimatutsläppen” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev