1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-09-27] Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas
Debatt | 2018-09-27

Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Sverige gick i spetsen för att reformera EU:s system för handel med utsläppsrätter förra året. Förändringen innebär en mycket stor klimatnytta eftersom utsläppsrätter framöver kommer att annulleras när utsläppen minskar mer än tänkt. Nu bör Sverige inkludera utsläppen från den "handlande sektorn" i vår nationella klimatpolitik och våra klimatmål. Då kan utsläppen minska snabbare, skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Jessica Henryson, Westander i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

EU:s handel med utsläppsrätter för växthusgaser omfattar 750 svenska anläggningar inom industri- och energiproduktion samt flygoperatörer, och står för cirka 37 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Den kommande regeringen bör inte lämna utsläppen inom den handlande sektorn åt sitt öde, utan ta fram en klimatstrategi som också inkluderar denna sektor. Sverige har chans att utveckla en samlad strategi för att reducera både våra egna och andra länders utsläpp inom EU:s handelssystem, skriver Lars Zetterberg, klimatexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, och Jessica Henryson, affärsområdeschef på Westander klimat och energi. Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 27 september 2018. Läs den här: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas Relaterat material: IVL Svenska Miljöinstitutets och Resources for the Futures rapport Westanders promemoria Reformen av EU:s utsläppshandel – konsekvenser för svensk klimatpolitik

Prenumerera på våra nyhetsbrev