1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-07-13] Vi kan inte sluta ställa krav på fossilbilarna
Debatt | 2018-07-13

Vi kan inte sluta ställa krav på fossilbilarna

Att helt släppa miljökraven på bensin- och dieselfordon nu skulle försvåra klimatomställningen, skriver IVL:s mobilitetsexperter Mats-Ola Larsson och Anders Roth tillsammans med Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige, i en slutreplik om miljöbilsdefinition i Svenska Dagbladet. Försäljningen av el- och gasbilar kommer sannolikt att öka snabbare än vad många tror, men det kommer ändå att säljas många bensin- och dieselbilar även kommande år. Därför behöver begreppet miljöbil reserveras till laddbara bilar och biogasbilar, men det är också angeläget med en kompletterande definition av energieffektiva bensin- och dieselbilar och lätta lastbilar. 

Slutrepliken publicerades den 13 juli 2018, läs den här eller nedan. Om Sverige ska klara klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent till 2030 måste det till både ett teknikskifte hos fordonen och ett bränslebyte till förnybara drivmedel. Den 1 juli infördes både ett bonus-malus-system för att få till ett teknikskifte för mer elektrifiering och biogas och en bränslebyteslag för att successivt byta ut fossila drivmedel, i form av bensin och diesel, mot förnybara drivmedel som t ex biodiesel och etanol. Därutöver ska regeringen ge kommuner möjlighet att införa miljözoner i städer som gynnar rena elbilar och biogas. Alla dessa tre styrmedel styr åt samma håll vilket är utmärkt. Den fråga som återstår är att definiera begreppet ”miljöbil” som de facto styr både den offentliga och privata upphandlingen av nya bilar. 50 procent av alla nya bilar köps av privata företag och offentliga institutioner så vad som får kallas ”miljöbil” har stor betydelse för exempelvis hur bilreklamen utformas samt hur tydlig den allmänna kommunikationen blir om vilken bil som professionella inköpare och folk i allmänhet uppmanas köpa. Mattias Goldmann, Fores, och Jakob Lagercrantz, 2030-sekreteriatet, tar i sin replik (3/7) upp vikten av att låta de så kallade bonusbilarna i bonus-malus-systemet även vara den nya definitionen av miljöbil. På den punkten är vi helt överens. För att snabbt få in elbilar, laddhybrider och biogasbilar på marknaden måste den offentliga upphandlingen visa vägen och begreppet miljöbil följs även av många privata aktörer. Det är därför viktigt att en ny definition snabbt kommer på plats och att budskapet är tydligt. Statliga myndigheter ska som huvudregel bara köpa ”miljöbilar”. Vi vill dock gå ett steg längre i jakten på de fossila utsläppen och styra de statliga upphandlarna att köpa ”energieffektiva bilar” i de fall där det kan säkerställas att de inte har möjlighet att bara köpa miljöbilar. Fortfarande saknas bilmodeller och infrastruktur för att el, laddhybrid och biogasbilar ska kunna uppfylla de behov som offentlig verksamhet väntas utföra på alla håll i landet. Att då plötsligt sluta ställa miljökrav på bensin och dieselfordon, skulle påtagligt försvåra klimatomställningen. Tvärtom är det mer angeläget än någonsin med miljökrav på alla typer av fordon. För att snabbt få till ett politiskt beslut i denna fråga är det enklast att de så kallade ”energieffektiva bilarna” definieras av de regler som idag gäller för statlig upphandling av bil. Och eftersom det säljs fordon i olika storlekar som används till olika ändamål finns det en poäng i att miljökraven är anpassade efter det. Utvecklingen av nya bilar går fort och därför bör regelverket för statlig upphandling av bilar utvärderas redan 2021 för att se om det nya förslaget styr tillräckligt tydligt mot fossilfrihet samt utvärdera om till exempel undantagsmöjligheten från att bara köpa ”miljöbil” då kan tas bort hos statliga myndigheter. I repliken från Gustav Melin, från Svebio (29/6), vänder han sig mot hela konstruktionen av bonus-malus och lyfter behovet av att byta till fossilfria drivmedel. Vi är övertygade om att båda sakerna behövs. Det senare kommer i huvudsak att styras av lagen om bränslebyte. För att ytterligare påskynda bränslebyte föreslår vi att fler kommuner likt Stockholms stad kräver att all offentlig upphandling där det är möjligt bör lägga till ett krav på tankningsgrad av fossilfria drivmedel. Tiden är knapp och från och med den 1 juli finns det nu ingen definition av vad som är miljöbil. Så länge det säljs biogas, laddbara modeller och bensin-dieselbilar krävs både en definition av miljöbil och av mest energieffektiva bensin- och dieselmodellerna. Att överge detta vore ett steg tillbaka. Vi tror att vårt förslag är både klimatoptimalt och möjligt att få en politisk enighet kring. Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet Anders Roth, ansvarig hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige Läs den ursprungliga debattartikeln som publicerades i SvD den 27 juni 2018: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval  

Prenumerera på våra nyhetsbrev