1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-06-12] Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi
Debatt | 2018-06-12

Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi

I ett uttalande nyligen meddelade Per Bolund (MP) att regeringen inte har för avsikt att sätta mål för cirkulär ekonomi. Men det behövs omgående. Först när vi har tydliga cirkulära mål för landet så finns det spelregler som alla måste följa och omställningen kan ta fart på allvar, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet, Cradlenet, Ragn-Sells och en rad olika företag i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till internationella klimatmål samt målen i Agenda 2030. En ny kartläggning av svenska storbolag som nätverket Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea har genomfört visar att flertalet av de tillfrågade företagen ser stor potential i att arbeta med mer cirkulära affärsmodeller men incitamenten för att göra omställningen saknas. Som hinder för ökad cirkuläritet anger bolagen lagstiftning, kvalitetsbrister och tillgång på återvunnet material, höga kostnader för icke-jungfruligt material, låg kunskap kring cirkulär ekonomi och bristande affärsmodeller. Men det är främst motarbetande lagstiftning och brist på vägledning som företagen ser som de största hindren för att sätta igång. Om Sverige menar allvar med beslutet att ställa om till en cirkulär ekonomi så måste nationella mål och handlingsplaner tas fram snarast, annars riskerar vi att hamna efter i den globala utvecklingen, skriver debattörerna och listar fem punkter för att få fart på omställningen. Läs debattartikeln här: Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi  

Prenumerera på våra nyhetsbrev