1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-12-06] ”Låt inte de smutsiga bilarna slippa undan”
Debatt | 2017-12-06

”Låt inte de smutsiga bilarna slippa undan”

5 000 människor i Sverige dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Samtidigt vill Transportstyrelsen försämra kontrollerna av bilarnas utsläpp. Tre av fyra smutsiga bilar kommer slippa igenom. Det skriver Tord Fornander, Swetic, Åke Sjödin IVL Svenska Miljöinstitutet och Johanna Grant, Gröna Bilister i en debattartikel i Ny Teknik.

"Sverige är en ambitiös miljö- och klimatnation och det finns en politisk vilja att ligga i framkant. Därför är det förvånande att regeringen nu låter Transportstyrelsen gå vidare med sitt förslag om ändrade föreskrifter för den regelbundna kontrollbesiktningen. Detta riskerar att leda till ökade miljöskadliga och hälsovådliga utsläpp från biltrafiken". "Ju fler bilar med defekt motorstyrning eller avgasrening som åtgärdas eller byts ut, desto snabbare kan utsläppen av luftföroreningar minska. Men då måste regelverket vara relevant, följa den tekniska utvecklingen och höja, snarare än sänka, miljökraven", skriver debattörerna i artikeln. Läs debattartikeln i Ny Teknik här: ”Låt inte de smutsiga bilarna slippa undan”  

Prenumerera på våra nyhetsbrev