1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-08] ”Miljömässig felsatsning kan kosta 10 miljarder”
Debatt | 2017-09-08

”Miljömässig felsatsning kan kosta 10 miljarder”

Regeringen föreslår en satsning för att städa haven, bland annat med en sanering av kustområden där det ansamlats så kallade fiberbankar från tidigare utsläpp från pappers- och massaindustrin. Men det är en felsatsning, skriver Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Spridningen av miljöfarliga ämnen från fiberbankar – exempelvis kvicksilver, dioxiner och PCB – är numera liten. Den stora källan till föroreningar i fet fisk från Östersjön, och som skapar stora problem för det småskaliga lokala kustfisket, är framförallt atmosfäriskt nedfall av luftburna föroreningar, som till stor del har sitt ursprung i förbränningsprocesser med låg teknisk standard i södra och östra Europa. "Det skulle vara mycket olyckligt om man bygger upp förväntningar på att sanering av fiberbankar på 40 platser längs Bottniska viken till en sammanlagd kostnad av 10 miljarder kronor, lågt räknat, skulle göra nytta när de istället bokstavligen innebär att man slänger pengar i sjön", skriver Magnus Karlsson. Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

Prenumerera på våra nyhetsbrev