1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-01-25] Synliggör forskning och innovation med verkliga tester
Debatt | 2017-01-25

Synliggör forskning och innovation med verkliga tester

I en debattartikel i Svensk Byggtjänst skriver IVL:s Staffan Filipsson att det är viktigare än någonsin att forskare berättar för allmänheten vad de gör och varför. På så sätt kan vi förhindra att misstron mot vetenskapen breder ut sig samtidigt som vi säkerställer att våra samhällen fortsätter att utvecklas i positiv riktning, skriver han.

Läs debatten här nedan. "Det största hotet mot miljön i världen är misstro mot vetenskap”. Det säger Förenta nationernas miljöchef Erik Solheim i en artikel i DN. Som forskare håller jag med. Det är viktigare än någonsin att vi forskare berättar för allmänheten vad vi gör och varför vi gör det vi gör. På så sätt kan vi förhindra att misstron mot vetenskapen breder ut sig samtidigt som vi säkerställer att våra samhällen fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Vi forskare ses av många som en del av etablissemanget. Varför ska skattepengar användas till forskning om man varken har någon uppfattning om vad forskning och utveckling innebär eller vad resultatet av dessa är? Hur många EU-medborgare har hört talas om Horisont 2020, ett enormt forskningsprogram på 800 miljarder kronor, där forskare från olika EU-länder sida vid sida tar sig an nuvarande och framtida utmaningar? En av de största utmaningarna, både i Sverige och globalt, är att möta den kraftiga urbaniseringen på ett bra sätt och samtidigt klara klimatmålen. Det sätter stor press på att vi klarar av att utveckla våra städer. För att lyckas med detta är just forskning och innovation en mycket viktig del. Hur ska vi då se till att vi i framtiden fortsätter att använda skattepengar till forskning och innovation som vi kanske inte ser resultaten av förrän 10-20 år senare? Ett sätt är att se till att resultaten av forskning och innovation både sprids och tydliggörs i betydligt större grad än idag. Inom Sveriges och EU:s organ för finansiering av forskning och innovation har insikten ökat under senare år om hur viktigt det är att praktiskt demonstrera nya tekniker, system och tjänster. Verkliga tester i större skala i form av så kallade demonstratorer eller testanläggningar, bekräftar att innovationerna fungerar. Demonstratorer är också viktiga för vidareutveckling och kommersialisering. Vid en testanläggning kan flera olika forskare och företag fysiskt träffas i en gemensam fysisk miljö, samtidigt som beslutsfattare och investerare kan komma till denna och med egna ögon se hur och att det fungerar. Det finns ytterligare ett värde av demonstratorer som hittills har utnyttjats mycket lite men som rätt utvecklat kan komma att utgöra kittet mellan forskare, företag och en bredare allmänhet. Om demonstratorer av nya tekniker, system och tjänster görs mer lättillgängliga än idag och samtidigt tillförs enkla, gärna visuella, förklaringar om hur det som demonstreras blev till, så kan dessa bli än mer betydelsefulla. Hit kan då allmänhet, skolklasser, arbetsplatser, intresseorganisationer komma och med egna ögon se vad forskning och innovation leder till. Bilder på sociala medier kan bidra till att ytterligare sprida kännedomen om innovationerna. Genom att komma närmare den allmänhet som finansierar forskning och innovation kan demonstratorer på detta sätt bidra till att forskarvärlden kommer ur etablissemangets bubbla samtidigt som allmänheten kan se hur skrämmande framtidscenarior håller på att mötas med ny teknik som bland annat skapar nya, roliga jobb och ett ännu bättre samhälle att leva i. Jag hoppas därför att utrymmet för demonstratorer fortsätter att växa och att vi samtidigt säkerställer att dessa i framtiden kommer en bredare allmänhet till del. Då kan vi klara de stora samhälliga utmaningarna vi har framför oss och samtidigt bidra till att göra miljöfrågorna begripliga för allmänheten. Detta kommer att motverka den misstro mot vetenskapen som riskerar att breda ut sig och samtidigt bryta populisternas strävan att dela upp vårt samhälle i ett "vi" mot "dem". Staffan Filipsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Prenumerera på våra nyhetsbrev