12 juni

Hur minskar vi klimatavtrycket från företagens plastförpackningar?

Plastförpackningar som används av företag och verksamheter är mer homogena och oftast mindre kontaminerade än hushållens, och därför mycket lämpligare att återvinna. Men materialåtervinningen av dem ligger långt under de 50 procent som lagen säger.Projektet Sluta cirkeln för industriell plast har arbetat sedan 2021 för att öka den cirkulära återvinningen av material från industrins plastförpackningar. Välkomna till ett event där ni får ta del av resultat och diskutera hur arbetet ska gå vidare för att minska klimatavtrycket från företagens plastförpackningar.

Vegetable box made from styrofoam, containing broccoli, on a field

Bild: BEWI

Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.3fde679d1872953d913cefa/EPS-box_broccoli.jpg