1. Startsida
  2. Genomförda klimatberäkningar
Byggarbetar som arbetar

Genomförda klimatberäkningar

Här presenterars de företag som har genomfört en fördjupad utbildning och fått stöd och hjälp av klimatberäkningsexperter hos IVL att genomföra sin första klimatberäkning av en byggnad.

Knut Edstrand Bygg

Sedan 1961 har vi byggt åt beställare i främst Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo. Idag har vi ett 60 tal anställda och gör det mesta såsom till exempel nybyggnation av skolor, flerfamiljshus, industri och villor, men också en hel del ROT jobb. Knut Edstrand Bygg kommer genomföra en klimatberäkning av ett av sina nybyggnadsprojekt som är kalkylerade i Sektionsdata och importera mängderna till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg för att få ut en klimatberäkning.

Det är viktigt för oss att vara med i detta projekt så att vi kan leverera vad vi ska till våra beställare, Jonas Edstrand, VD

Industrianläggningar i Norrland AB

INAB är ett familjeföretag som nu drivs av andra generationen, Marcus Olovsson, Fredrik Olovsson och Anders Falk, samt ett 40-tal anställda: snickare, murare och plattsättare. Vi samarbetar med konsult- och installationsföretag och tar gärna totalentreprenader.

Vi vill vara med på detta projekt för att lära oss hur vi klimatdeklarerar, vara på tårna när vi väl stöter på ett projekt där detta ska lämnas in.

Sen ser vi såklart fördelar med att få tydlig information i vilka material som har störst klimatpåverkan.

Att vi kan använda detta verktyg för att göra aktiva val och erbjuda alternativa lösningar som har mindre klimatpåverkan.”

BF Stambytesentreprenad

BF Stambytesentreprenad AB är specialiserade på stambyten i föreningar och för allmännyttan.

Vi renoverar badrum, tvättstugor och lokaler samt åtgärdar vattenskador. Vi utför även nyproduktion. De flesta av våra uppdrag är entreprenader där vi har totalansvaret.

Även om vår hemmamarknad är Gävle med omnejd efterfrågas våra tjänster idag på flera platser i Sverige, inte minst i Stockholm.

Stångebro Bygg AB

Stångebro Bygg startade 1998 med gedigen erfarenhet från branschen i bagaget. Vi kan traditionell byggverksamhet. Vi har också ett stort kunnande kring att bygga i massivt trä och restaurera kulturbyggnader. Dessutom har vi utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt – entreprenader i samverkan.

Idag är vi 28 medarbetare som bidrar till Linköpings och regionens utveckling.

Vi gör det enklare att bygga!

Bygg- och fastighetsbranschen har stor klimatpåverkan, vilket har lett till att klimatmål och klimatbokslut blivit allt viktigare. Vi arbetar nu med att få in uppgifter i vårt affärssystem, vilket ska göra det betydligt enklare att se vår klimatpåverkan i varje projekt. Vi har också engagerat oss i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt).”

Hansson & Söner Entreprenad AB

Hansson & Söner utför entreprenader inom hus, mark- /anläggning och betong åt främst företag, industri och förvaltning. Företaget startade på 1920-talet och drivs idag av 3:e generationen. Vi verkar från Kungsbacka i söder till Lysekil i norr. Huvudkontoret ligger i Svanvik på Tjörn men vi har även kontor i Kungälv och Göteborg.

Det känns väldigt lärorikt att vara med som testpiloter så att vi kan höja vår kunskap i klimatberäkning av byggnader enligt nya lagstiftningen.”

Allbygg i Höganäs AB

Allbygg i Höganäs AB är den medelstora byggentreprenören som klarar av de stora projekten. Med närhet mellan produktion, ledning och kund är vi en agil entreprenör som snabbt kan gå från beslut till handling. I vår portfolio hittas projekt från enstaka villor och radhus till större bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter.

Vi är intresserade av detta projekt för att bemöta våra kunder samt för att i tidigt skede ta hänsyn till framtida lagkrav.”

Byggnadsfirma Ivar Glebe AB

Glebes är ett lokalt verkande familjeföretag i tredje generationen med långsiktig fokus och som arbetar för hög kvalitet och goda relationer med kunder och samarbetspartners.

Vi bedriver en lågmäld verksamhet och låter vårt arbete tala för oss. Den upplysta kunden väljer oss. I dagsläget är vi ca 60 anställda och har haft en lokal närvaro i Kalmar kommun och Öland sedan 1944.

Inom byggbranschen gör vi allt från små byggservicearbeten till stora totalentreprenader bl. a har vi byggt Kalmar Länsteater. Vi arbetar med verksamhetssystemet Povel från byggföretagen. KMA-system med tredjepartscertifiering. Övergår till BKMA inom kort.

YLAB Larssons Bygg AB

YLAB Larssons Bygg AB arbetar geografiskt obundet och följer kund när det gäller kommersiella lokaler med inriktning på logistik och handel. YLAB finns i Jönköping med omnejd när det gäller servicejobb hos privatkunder.

Vi är med i projektet för att lära mer om klimatberäkningar. Att vara duktiga på klimatberäkningar är viktigt för YLAB för att kunna hjälpa våra kunder att minska klimatpåverkan i byggprojekten.”

Hökerum Bygg AB

Hökerum Bygg AB ingår i koncernen Familjen Ståhl Invest med säte i Ulricehamn. Företaget fokuserar på bostadsutveckling och byggnation av prisvärda och hållbara bostäder, med tyngdpunkt på orter från Skåne till Uppland. En del av verksamheten består också av totalentreprenad där företaget bygger bostäder och kommersiella fastigheter på totalentreprenad för andra. Hökerum Bygg AB kommer utföra en klimatberäkning på ett flerbostadshus där import av data kommer att göras från en kalkyl i sektionsdata.

Vi deltar i projektet eftersom vi tycker det är så otroligt viktigt att vi i branschen delar med oss av hur vi jobbar i de här frågorna. Att vi öppet kan dela erfarenheter, utmaningar och bra arbetssätt som underlättar och skapar värde för oss alla."