4 februari

Exklusivt frukostmöte om klimatkrav i fastighetsbranschen

Vi välkomnar dig och din ledningsgrupp till ett digitalt frukostmöte om klimatkrav i fastighetsbranschen.För att minska klimatpåverkan införs i januari 2022 krav på klimatdeklarationer vid uppförandet av nya byggnader. Ett steg i rätt riktning – men för att få till en snabbare positiv förändring behöver marknaden ställa krav på klimatförbättrande åtgärder.Inom projektet Klimatkrav till rimlig kostnad blev det tydligt att drivkrafterna att ställa om är mycket starka i hela branschen. Aktörer utvecklar nu sina respektive affärer för att möta efterfrågan.Därför har vi skapat ett event exklusivt för dig som arbetar på ledningsgruppsnivå, där du bjuds in att lyssna på experter och beslutsfattare. Frågorna som diskuteras är kravställning på byggnadsnivå och hur grön finansiering kan stärka fastighetsägares förmåga att ställa krav.