1. Startsida
  2. Händelser och event
Bilar som kör i rondell

Händelser och event

Här publicerar vi information om händelser och event inom projektet Hållbarhet blir standard, både genomförda event och inbjudningar till sådana som planeras.

Genomförda event

24 augusti 2023: Digital slutkonferens – Hållbarhet blir standard

Jobbar er kommun med pilotprojekt? Har en del lösningar realiserats i större skala, medan andra inte används efter pilotprojektets slut – trots goda resultat?
Projektet Hållbarhet blir standard har utvecklat en vägledning och ett stödverktyg för att piloterna ska flyga vidare. De ger stöd för att påskynda uppskalning av innovativa hållbara lösningar som leder till resurseffektivitet och att positiva synergieffekter tas tillvara.
Vid slutkonferensen gavs en guidning genom vägledningen och verktyget, en presentation av det vetenskapliga underlaget från forskare och presenation erfarenheterna vid praktisk användning i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Konferensen avslutades med en paneldebatt om hur vägledningen och verktyget kan bli en del i styrningen och bidra till att accelerera omställningen till hållbara städer.
Inspelningar fråm slutkonferensen finn på sidan Publikationer.

Inledning
Vilka utmaningar finns med att skala upp hållbara innovativa lösningar? Projektet Hållbarhet blir till standard har arbetat i tre år med att utveckla en vägledning och ett verktyg för att för att lyckas med det.
Lisa Enarsson, projektledare, Stockholms stad

Mellan byråkrati och experimenterande – hur ser kommunplanerare på samverkan kring nya hållbarhetslösningar?
Som en del i projektet har forskare undersökt kommunplanerares inställning till samverkan för att utveckla nya hållbarhetslösningar. Under detta pass diskuterades resultaten, som indikerar att projektifiering av offentlig förvaltning kan förklara vilken typ av samverkan som är framgångsrik för att överbrygga skillnaderna i byråkratisk och experimentell logik.
Berit Balfors, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Alexander Hellquist, specialist, Uppsala universitet

Vägledning och verktyg för att kunna skala upp
En presentation av den vägledning och det verktyg som de tre städerna tillsammans med IVL och KTH har utvecklat och testat i syfte att kunna skala upp hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö.
Jonas Sondal, utredare/processledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Utmaningar och framgångsfaktorer i praktiken
De tre städerna Stockholm, Göteborg och Malmö delade exempel från när de har använt verktyget för att skala upp hållbara lösningar. Vilka utmaningar och vilka framgångsfaktorer ser de?
Deltagare från projektets medverkande städer:
Peter Wiborn, projektledare, Stockholms stad
Petter Kjellgren, miljöutredare, Göteborgs stad
Per-Arne Nilsson, hållbarhetsstrateg, Malmö stad

Paneldiskussion
Panelsamtal kring hur en process för uppskalning kan påverka andra projekt och samhällsutvecklingen i stort.
Hur kan strategiska mål stödja ett nytt arbetssätt?
Kan resultaten från Hållbarhet blir standard bli en del i styrning och ledning?
Hur kommer respektive organisation att använda vägledningen och verktyget efter projektets slut?
Paneldeltagare:
Palle Lundberg, vd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Björn Svensby Kurling, handläggare, Vinnova
Olga Kordas, programchef, Viable Cities (TBC)
Jennica Kjällstrand, enhetschef, Göteborgs stad
Björn Söderlund, utvecklingschef Stockholms stad
Rebecka Persson, miljödirektör, Malmö stad (TBC)

 

24 maj 2023: Uppskalning av hållbara lösningar – Utbildning med workshop
Jobbar er kommun med pilotprojekt? Har en del lösningar realiserats i större skala, medan andra inte används efter pilotprojektets slut – trots goda resultat?
I projektet Hållbarhet blir standard har vi utvecklat en vägledning och ett stödverktyg för att piloterna ska flyga vidare. De ger stöd för att påskynda uppskalning av innovativa hållbara lösningar som leder till resurseffektivitet och att positiva synergieffekter tas tillvara.
Denna workshop ger en guidning genom vägledningen och verktyget, så att deltagarna kan påbörja arbetet med att skala upp en lösning som är viktig för kommunens hållbara utveckling.

19 oktober 2022: Klimatfrukost – Uppskalning av hållbara lösningar
Projektet Hållbarhet blir standard har tagit fram en ett verktyg för att säkerställa att hållbara lösningar från pilotprojekt blir standard i städer och kommuner. Processen för att använda verktyget kan variera i olika organisationer.
På klimatfrukosten talade Lisa Enarsson från Stockholms stad som initierat projektet, Jonas Sondal från IVL som utvecklat själva verktyget, Berit Balfors, professor på KTH som mejslat fram framgångsfaktorer för samverkan samt Christine Feuk från SKR som resonerade om hur detta verktyg kan bidra i kommunstyrningen. Arrangör: Viable Cities.
Här kan du se en inspelning från Klimatfrukosten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3-6 oktober 2022: Innovationsveckan
Projektet Hållbarhet blir standard delade sina erfarenheter med att utveckla en metod för att skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö. Detta skedde genom fyra halvtimmeslånga podcastavsnitt som ingår i SKR:s podcast Demokratiresan och därför går att höra via den webbsidan efter Innovationsveckan.

Verktyget och vägledningen som utvecklats som del av uppskalningsmetoden finns på sidan Publikationer Öppnas i nytt fönster..

Varför är det utmanande att få hållbarhet att bli standard? (länk till podcast) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medverkande: Lisa Enarsson, projektledare Stockholms stad, Åsa Romson, senior expert och forskare IVL Svenska Miljöinstitutet, och Katharina Luhr, borgarråd Stockholm. Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.

Förvaltningslogik och experimentell logik hörnstenar för samverkan (länk till podcast) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medverkande: Berit Balfors, professor KTH, Peter Wiborn, AP4-ledare Miljöförvaltningen Stockholms stad, Alexander Hellquist, Uppsala universitet, och Anders Nordh, utvecklingsledare SKR. Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.

Ett verktyg för att lyckas skala upp hållbara lösningar vid stadsutveckling (länk till podcast) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medverkande: Per Arne Nilsson, Miljöförvaltningen Malmö stad, Petter Kjellgren, Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Stina Stenquist, Trafikkontoret Stockholms stad, och Jonas Sondal, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Så kan hållbarhet bli standard vid stadsutveckling (länk till podcast) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Medverkande: Lisa Einarsson, projektledare Stockholms stad, Christine Feuk, SKR, och Helena Ulfsparre, Familjebostäder. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.

19 maj 2022: Hur gör vi efter pilotprojektet?
Presentation på konferensen Hållbar kommun av Åsa Romson och Jonas Sondal, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Se presentationen här. Pdf, 817.4 kB, öppnas i nytt fönster.

24 februari 2022: Nätverket Smart Cities and Communities
Hållbarhet blir standard presenterades för Smart Cities and Communities, ett nätverk av 18 Lighthouse-projekt med 120 städer över hela Europa. Intressset var stort när projektledaren Lisa Enarsson beskrev analysverktyget och den uppskalningsprocess som projektet håller på att ta fram. Bland reaktionerna: ”Very interesting and thought-provoking presentation”. Nätverket vill gärna få en ny dragning när analysverktyget har justerats och testats på nytt.
Se den engelska presentationen här. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

8 oktober 2021: Från slump till struktur – hur lyckas vi med uppskalning av hållbara lösningar i stadsutvecklingen?
En digital workshop under Innovationsveckan. En presentation av projektet Hållbarhet blir standard, har målet att utveckla en ny analysmetod och ta fram principer för en samverkansmodell för att validera lösningar och skapa förutsättningar för uppskalning av hållbara lösningar med fokus på transporter, utemiljö och energi i byggnader. Workshopen leddes av Lisa Enarsson, Stockholms miljöförvaltning, Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet och Berit Balfors, KTH.

7 oktober 2021: Från slump till struktur – på väg mot en innovativ organisation
Digitalt seminarium under Innovationsveckan. Lisa Enarsson, Stockholms miljöförvaltning, deltog under rubriken Hållbarhet blir standard – hur kan vi påverka att slump blir struktur?

27 augusti 2021: Värden för världen – planerade och oplanerade framgångar. Återblickar från Bo01 i Malmö.
Projektledaren Lisa Enarsson berättade om Hållbarhet blir standard. Här går det att se en inspelning från webbinariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (avsnittet där Hållbarhet blir standard ingår börjar efter en timme och tio minuter).