BM – Tjänster och support

Vi erbjuder både tjänster, support och utbildning gällande Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, allt för att passa era förutsättningar och krav.

Under hösten 2020 kommer webbutbildningar och guider för vissa moment i BM att finnas tillgängliga via vår webb.

Support - enkel

”Support - enkel” vänder sig till dig som är enpersonsanvändare. Support vid organisationslicenser offereras separat. Vi svarar på supportfrågor på verktyget och enklare frågor kring klimatberäkning. Detta alternativ passar dig som redan kan en del om klimatberäkning men behöver stöttning i hur verktyget fungerar och hur det kan anpassas till dina förutsättningar. Vi utgår ifrån att du har gått vår grundläggande utbildning i BM.

Detaljer
  • Kommunikationen sker i första hand via e-post
  • En resurspool svarar på frågor (3 h). Använd tid loggas i vårt supportsystem
  • Minimum 20 min per supportärende


Kostnad: 6 000 kr per år och per användare (ex. moms), faktureras i förväg
Förnyelse av avtalet görs varje år med en månads uppsägningstid
Paketet beställs genom att fylla i formuläret nedan

Kompletta klimatberäkningar

IVL har lång erfarenhet av att genomföra klimatberäkningar av byggnader och hjälper gärna till med detta. Om klimatberäkningen ska användas för att driva intern förändring, verifiera upphandlingskrav eller för att verifiera indikator 15 i Miljöbyggnad så blir uppläggen olika.

Klimatberäkningar i kravställning

Om klimatberäkning ska kunna användas i upphandling behöver verifierbara krav formuleras. Vi hjälper till att formulera dessa krav utifrån er verksamhet för att de ska vara enkla att följa upp. Vi kan också vara ett stöd under hela upphandlingsprocessen.

Beställning av tjänstepaket

Supportavtal beställs formellt genom att fylla i och skicka formuläret nedan. Vid intresse av att vi offererar tjänster så kontakta oss vi telefon eller e-post.
Jag godkänner
Jag godkänner
IVL:s behandling av personuppgifter & köpvillkor

Insamling av personuppgifter
När du anmäler dig till våra seminarier kommer vi att behöva insamla och behandla dina personuppgifter i form av [namn, e-postadress och arbetsgivare]. Detta är nödvändigt för att [vi ska kunna veta vilka och hur många som har anmält sig till seminariet i fråga, för att vi ska kunna skicka påminnelse och eventuellt kursmaterial inför seminariet samt kursutvärdering efter seminariet].

Om du är intresserad av vår verksamhet och framtida seminarier kan vi behålla dina personuppgifter i vårt register och skicka ut nyhetsbrev och annan information avseende vår verksamhet till din angivna e-postadress. För att vi ska kunna behålla personuppgifterna behöver vi ditt samtycke. Genom att kryssa i rutan nedan samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter för ovan beskrivet ändamål.

Vår behandling av personuppgifter följer vår integritetspolicy, vilken du hittar här [https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/integritetspolicy.html]. I varje utskick från oss kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick, vilket utgör ett återkallande av samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande kommer omedelbart att respekteras och vi kommer då att ta bort uppgifterna ur våra register. Utöver rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, liksom begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling och, i förekommande fall, rätt att få ut uppgifterna (s.k. dataportabilitet).

Vi behandlar inte personuppgifter för andra ändamål än de som personuppgifterna samlats in för utan att i förväg tydligt meddela dig om detta och i förekommande fall inhämta ditt samtycke. Personuppgifterna kommer inte att överlämnas till någon annan part.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är IVL Svenska Miljöinstitutet AB (org. nr 556116-2446).

Köpvillkor
Öppet köp i 5 dagar efter mottagen beställning. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Kontaktperson