Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt verktyg för klimatberäkning av byggnader.

Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik enligt EN 15804 och EN 15978 och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatberäkning av en byggnad. Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionsmetoder. Beräkningen kan användas för att uppfylla lagen om klimatdeklaration för byggnader, Miljöbyggnads krav på klimatberäkning samt för att svara på andra upphandlingskrav.​

Verktyget erbjuds i fyra olika licensversioner från en enklare gratislicens till en avancerad fleranvändarlicens. Naturligtvis finns det även utbildning och support för att få ytterligare stöd och bygga kunskap.

Verktyget

insidan av en lyftkran

Om verktyget

BM innehåller en färdig databas med generiska klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden och inkluderar bland annat Boverkets klimatdatabas som måste användas för att uppfylla lagkrav om klimatdeklaration. En mängdberäkning läses in digitalt till BM från kostandskalkylmjukvaror (alternativt läggs in manuellt), som sedan beräknar klimatpåverkan från materialproduktion, transporter och byggproduktion för de material som ingår i byggnaden. Generiska klimatdata kan sedan ersättas av specifika data från så kallade EPD:er. Andra faser i en byggnads livscykel kan också beräknas för byggprojektet men görs då utanför BM. ​

Varför BM?

skyskrapor med blå himmel

Varför använda BM?

Beräkningen kan baseras på de underlag som redan tas fram i byggprocessen, en så kallad kostnadskalkyl, vilket ger en stor tidsvinst och kopplar till etablerade processer i byggsektorn. Tillgången till generiska data gör att man tidigt i byggprocessen kan få en uppfattning om en byggnadens klimatpåverkan för att senare i processen optimera konstruktioner samt göra aktiva materialval baserad på specifika data från en EPD. På så sätt är BM ett verktyg som kan användas för klimatberäkning från tidiga skeden tills byggnaden är uppförd.

Hur gör jag för att komma igång?

Bestäm vilken licensversion av BM du behöver genom att läsa i tabellen nedan. BM Free är den enklaste licensversionen och sedan inkluderas mer avancerad funktionalitet ju längre åt höger du rör dig. Mer information finns under rubriken Licenser i huvudmenyn.

För dig som är ny till BM och klimatberäkning rekommenderar vi att du går en grundutbildning och beställer support på verktyget. Mer information finner du också nedan.

Beställning av licenser gör du i verktyget, så ladda ner verktyget och kika runt så kan du enkelt beställa där. Det är gratis att ladda ned, installera och använda BM Free samt du kan när som helst uppgradera din licens.

Klimatdata i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Rätt data är avgörande för att en klimatberäkning ska vara representativ för den byggnad som beräknas. Därför levereras BM med en uppsättning klimatdata för de vanligaste byggmaterialen på den svenska marknaden.​

Boverkets klimatdatabas, som används för lagen om klimatdeklaration, är tillgänglig i BM. Boverkets databas innehåller både konservativa och typiska data. Konservativa data ska endast användas när du ska redovisa en klimatdeklaration enligt lagkravet. Typiska data används i alla andra syften. Även anläggningsdata från Trafikverket samt delar av Finlands klimatdatabas finns att tillgå i BM så att anläggningsprojekt, installationer och ytskikt kan beräknas.​

 BM Free

Den enklaste licensversionen för att göra klimatberäkning för en byggnad. Endast manuell inmatning av resurssammanställning.

  • Klimatdata enligt ovan BM Pro Personal

En personlig licens där den digital inläsningen görs möjlig och effektiviserar arbetet.

  • Klimatdata enligt ovan
  • Digital inläsningUtbildning

Kickstarta ditt arbete med BM genom att gå en introduktionsutbildning. Dessa arrangeras löpande över året. Läs mer under Utbildning i huvudmenyn.

 BM Pro Teams

När du vill dela klimatberäkningar med andra för att effektivisera arbetet i teamet.

  • Klimatdata enligt ovan
  • Digital inläsning
  • Arbeta i team,dela beräkningar

 BM Pro Business

När du vill använda ett eget företagsspecifikt resursregister.

  • Klimatdata enligt ovan
  • Digital inläsning
  • Arbeta i team, dela beräkningar
  • Eget resursregister


Support

Få tillgång till en expert i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg när du stöter på utmaningar. Läs mer under Licenser i huvudmenyn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inte nyheter och aktualiteter inom området klimatberäkning av byggnader

Sidan senast ändrad: 2022-12-21
Ikon med kryss
Till toppen