Sakernas internet tar plats i miljöforskningen

LÄS MER

Sakernas internet tar plats i miljöforskningen

LÄS MER

Nyheter

Publikationer

Klimat- och sårbarhetsanalyser

Allt fler kommuner arbetar aktivt med klimatanpassing. Hur ser det ut i din kommun?

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. IVL:s arbete med klimatanpassning omfattar översiktliga klimat- och sårbarhetsanalyser till förslag till olika anpassningsåtgärder. Läs om arbetet här. 

I fokus

Anna Andersson

Återvinning och återanvändning
– för allt vad tygen håller

Produktion och handel med kläder utgör en av världens största branscher. Dess avtryck på miljön är betydande. Och konsumtionen bara växer. I Sverige köper vi i snitt 13 kilo kläder per person och år. Här berättar Maria Elander, som koordinerar IVL:s arbete inom textilområdet, om textilåteranvändning.

                                                                                      Läs mer