Nyheter

Nyheter

Publikationer

Evenemang

Mikroplast, klimatförändringar och partnerskap 

Östersjöns miljöproblem har pågått i flera decennier. Vad vet forskningen idag och hur agerar beslutsfattare och näringsliv? Vid årets Östersjöseminarium diskuterar bland andra Pär Holmgren, Oskar Kihlborg och miljöminister Karolina Skog åtgärder och utmaningar för Östersjöns återhämtning.

Globala målen

Så arbetar IVL med de globala målen 

Vårt arbete med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt, bidrar till att uppfylla de av FN antagna 17 globala målen för hållbar utveckling samt att uppfylla de svenska miljömålen.

Digital årsredovisning

"Vårt bidrag till miljön blir allt viktigare"

Här kan du läsa IVL:s verksamhet och ekonomi avseende året som gått. IVL:s vd Tord Svedberg om vårt historiska år 2016.

I fokus

Anna Andersson

Kan sjöpungar vara svaret på hur vi kommer tillrätta med övergödning?

Ciona intestinalis. Kan den oansenliga tarmsjöpungen vara svaret på frågor som hur vi kommer tillrätta med övergödning, effektiv biobränsleproduktion, återförsel av näringsämnen på våra åkrar, hållbar proteinframställning till djurfoder samt cirkulär fiskodling? Kort sagt, ja. Följ med Fredrik Norén och Anna-Sara Krång ned till botten utanför Tjörn.

Läs mer