Nyheter

Nyheter

Publikationer

Evenemang

Globala målen

Så arbetar IVL med de globala målen 

Vårt arbete med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt, bidrar till att uppfylla de av FN antagna 17 globala målen för hållbar utveckling samt att uppfylla de svenska miljömålen.

Lab & analys

Vi erbjuder ett brett utbud av analyser inom områdena miljö, innemiljö, arbetsmiljö, produkter, material, industriella utsläpp och avloppsvatten. Läs mer här.

 

Digitalisering för miljön

Vad blir det för miljöväder idag?

Nu tar sakernas internet klivet in i miljöforskningen. IoT-projektet Miljöväder har utvecklat smarta sensorer som mäter luftföroreningar och buller samt skickar realtidsdata direkt till mobilen eller datorn. Hör Fredrik Hallgren berätta.

I fokus

Anna Andersson

Städerna växer – p-platserna krymper

Förra året såldes ungefär 370 000 nya bilar. Den svaga trenden med utsläppsminskningar till följd av bränslesnåla motorer och mer biodrivmedel motverkas nu av att biltrafiken åter ökar.

Det är dags att sätta p för det.