Verktyg och guider

IVL har utvecklat och författat en stor bredd av verktyg och guider som hjälper dig att arbeta hållbart i din verksamhet.

  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Verktyg och guider

Verktyg inom hållbar byggnation

I vår så kallade One stop shop har vi samlat verktyg för hållbart byggande.

Byggområde i Stockholm

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

BM är ett branschgemensamt verktyg för klimatberäkning av byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en lekmän att ta fram en klimatberäkning.

Läs mer om BM

Träd växer i en trappa

Miljövarudeklarationer, EPD

Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer om EPD

Återbrukade byggvaror

Centrum för cirkulärt byggande

CCBuild, är en arena för cirkulärt byggande. CCBuild samlar aktörer i samhällsbyggnads- branschen med nätverksforum och digitala tjänster som stödjer cirkulärt byggande och övergången till cirkulära flöden.

Läs mer om CCBuild

Midsection of unrecognizable man engineer with tablet on construction site, looking at blueprints.

Elektroniska byggvarudeklarationer

Genom elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD:er, tilllhandahåller eBVD-systemet ett verktyg där tillverkare av byggprodukter och byggmaterial enkelt kan registrera och hantera digital miljöinformation.

Läs mer om eBVD

People working on construction site

BASTA-systemet

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. BASTA-systemet tillhandahåller verktyg för att bygga hållbart och fasa ut farliga kemiska ämnen.

Läs mer om BASTA

Vardagsrum med bord och stolar

Möbelfakta

Möbelfakta är den ledande hållbarhetsmärkning för möbler och ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

Läs mer om Möbelfakta

Tidstegen hjälper tilll vid klimatbedömning av energiåtgärder

Tidstegen är metod och ett verktyg för att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder, exempelvis vid renovering eller nybyggnation. Verktyget har utvecklats för att beräkna hur en förändrad energianvändning under driftfas påverkar framtida utsläpp av växthusgaser i energisystemet.

Guider för hållbarhet

Parkerade cyklar

Guide till mobilitetstjänster i bostadsområden

På uppdrag av Energikontor Norra Småland har IVL tagit fram en guide för mobilitetstjänster i bostadsområden. Guiden vänder sig till kommuner och fastighetsägare och ger konkreta råd och tips som underlättar ett hållbart resande.

Läs mer och ladda ner guiden

Closeup pile of wooden boards at lumber production factory. Stack of cut plywood at sawmill. Wooden material for furniture production at workshop. Carpenter using electrical circular saw on background

Guide till återbrukat byggmaterial

Återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt.En ny guide från IVL och Avfall Sverigeska göra det enklare för privatpersoner att återbruka material Guiden omfattar ett 70-tal produkter och ger tips på hur du känner igen farliga material och sorterar avfallet.

Läs mer och ladda ner guiden

plastpåsar

Guide till hållbar användning av plast

En ny guide som IVL och Profu tagit fram för Naturvårdsverket samlar handfasta tips, råd och goda exempel om hur plast kan användas så hållbart och cirkulärt som möjligt.

Läs mer och ladda ner guiden

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.