1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Verktyg–Miljökvalificera byggprodukter i databasen (BASTA)
byggnad

Miljökvalificera byggprodukter i databasen (BASTA)

Synliggör dina byggprodukters miljöprestanda och håll dig i framkant kring marknadens tuffaste miljökrav. Verktyg från IVL:s dotterbolag BASTA hjälper dig.

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Genom att ansluta dig till BASTA och kvalificera dina produkter utifrån BASTAs kriterier ser du till att hålla dig i framkant kring marknadens miljökrav när det gäller kemiskt innehåll och cirkularitet.

Du som kan dina produkter gör själv dina bedömningar medan vi garanterar trovärdigheten genom oberoende revisioner och stickprovskontroller. Vi hjälper dig också med rutiner och handledningar för hur du etablerar ett systematiskt arbetssätt för utfasning av oönskade ämnen samt hur du kan samordna arbetet med att registrera dina produkter i eBVD-databasen

Databasen är öppen och fritt tillgänglig via vår hemsida och vårt projektverktyg. Dessutom delar vi din publicerade information med flera andra databaser på marknaden för produktval så att din produkts miljöprestanda syns där dina kunder gör sina materialval.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-04-12

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen