3 floor appartment bulding white walls and a blue skye.

Verktyg för hållbart byggande - One stop shop

Kraven ökar att bygga hållbart då byggsektorn står för nästan 40 procent av de globala växthusgasutsläppen, och för en femtedel av de svenska utsläppen. Att göra medvetna materialval, genomföra klimatdeklaration vid nybyggnation och renovering, återbruka vid renovering och mycket mer är utmaningar som bygg- och anläggningsbranschen står inför. Vi hjälper er, kontakta oss.

Verktyg – Komplett miljövalsystem för byggprodukter (BASTA)

Gör medvetna materialval med hjälp av vår databas och dokumentera dessa i vårt projektverktyg. Med våra tilläggsanalyser får du en enkel överblick kring byggnadens miljöpåverkan, kemiska innehåll och potential för cirkulärt byggande.

Med Bastas Loggbok kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt föra loggbok i dina bygg- och anläggningsprojekt. Genom att hämta produkter i BASTAs databas får med dig uppgifter om vilka kravnivåer produkten kvalificerar för samt ett mått på produktens cirkularitet och innehåll av förnybara råvaror. Finns inte produkterna där lägger du själv enkelt till dem via vår koppling till Finfos artikeldatabas. Dessutom görs även digitala överföringar av kemiskt innehåll från eBVD, vilket sammantaget gör BASTA till marknadens mest kompletta produktdatabas för loggböcker.

Med vår analystjänst kan du därefter få en enkel överblick kring byggnadens miljöpåverkan samt hur förberedd den är för framtida återbruk. Med vår tjänst för avvikelsehantering samt utrymme att fylla i mängd och placering uppfyller du dessutom med enkelhet marknadens och certifieringssystemens krav på loggböcker.

Visste du att BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter och att BASTAs databas är dessutom är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i ? Läs mer om här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verktyg ­– ­Produktbank och marknadsplats för återbruk av möbler och byggresurser

Inventera och värdera dina möbler och byggvaror för återbruk med vår produktbank och synliggör dem därefter internt eller externt på vår marknadsplats för återbruksresurser hos CCBuild.

Med IVLs produktbank bygger du din egen databas över interna resurser. Lägg till vår värdeanalys och du får även kvalitetsbedömning och utvärdering av återbrukspotential av dina produkter samt löpande uppföljning av nyckeltal, som klimatbesparing och minskade avfallsmängder till följd av återbruket. Tillämpningen varierar och du använder och anpassar funktionaliteten utifrån ditt behov.

Med CCBuilds marknadsplats kan du sedan tillgängliggöra produkterna internt eller externt. Du kan även söka efter andras återbrukbara produkter som är till salu och skapa ett urval av produkter som ska användas i återbruksprojekt.

I dagsläget får du åtkomst till våra återbruksverktyg genom att ansluta dig som samarbetspartner till samverkans- och utvecklingsprojektet som drivs av CCBuild. Läs mer på CCBuilds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verktyg – Miljökvalificera dina byggprodukter i vår databas (BASTA)

Synliggör dina byggprodukters miljöprestanda och håll dig i framkant kring marknadens tuffaste miljökrav. IVL:s dotterbolag BASTA hjälper dig.

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Genom att ansluta dig till BASTA och kvalificera dina produkter utifrån BASTAs kriterier ser du till att hålla dig i framkant kring marknadens miljökrav när det gäller kemiskt innehåll och cirkularitet.

Du som kan dina produkter gör själv dina bedömningar medan vi garanterar trovärdigheten genom oberoende revisioner och stickprovskontroller. Vi hjälper dig också med rutiner och handledningar för hur du etablerar ett systematiskt arbetssätt för utfasning av oönskade ämnen samt hur du kan samordna arbetet med att registrera dina produkter i eBVD-databasen

Med vår analystjänst kan du därefter få en enkel överblick kring byggnadens miljöpåverkan samt hur förberedd den är för framtida återbruk. Med vår tjänst för avvikelsehantering samt utrymme att fylla i mängd och placering uppfyller du dessutom med enkelhet marknadens och certifieringssystemens krav på loggböcker.

Databasen är öppen och fritt tillgänglig via vår hemsida och vårt projektverktyg. Dessutom delar vi din publicerade information med flera andra databaser på marknaden för produktval så att din produkts miljöprestanda syns där dina kunder gör sina materialval.
Läs mer om verktyget på BASTA:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev