Surveyor In Hard Hat And High Visibility Vest holding a Digital Tablet, Preforming a House Inspection

Verktyg – Digitalt inmatningsstöd för miljöinformation om byggprodukter (eBVD)

Registrera miljö- och hälsoinformation för produkter som ingår i dina byggnader genom verktyget eBVD.

För att underlätta processen med att registrera byggvarudeklarationer för både tillverkare och byggherre har IVL och Byggmaterialindustrierna utvecklat det digitala inmatningsverktyget eBVD. Via verktyget får du stöd och hjälp att strukturera din information för dina varors ingående komponenter och ett utmärkt underlag för fortsatt registrering av produkterna i t.ex BASTA-databasen.

Genom olika sökfunktioner och APIer för digital hämtning ur verktyget kan miljödata om olika byggnadsmaterial sedan följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Byggvarudeklarationerna i databasen innefattar information om byggprodukter som bland annat efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, till exempel genom krav från certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnader. Det är också en viktig grundinformation för att upprätta framtida cirkulära flöden.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev