1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Verktyg–Digital miljöinformation för en cirkulär byggbransch (eBVD)
En person håller i en datormus med en laptop och tangentbord i förgrunden

Digital miljöinformation för en cirkulär byggbransch (eBVD)

Elektroniska byggvarudeklarationer gör att du kan enkelt kan hämta och registrera miljöinformation digitalt. Genom att registrera produkter som ingår i dina byggnader kan du skapa obrutna informationsflöden från byggstart till inflyttning.

För att underlätta processen med att registrera byggvarudeklarationer har IVL och Byggmaterialindustrierna utvecklat det digitala inmatningsverktyget eBVD. Där kan du som byggmaterialtillverkare enkelt redovisa dina produkters miljöinformation. Informationen som redovisas följer eBVD-formatet, en branschstandard för miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk. All information som är publicerad är sökbar och går att överföra till andra system via API:er.

Genom att hämta din miljöinformation digitalt från eBVD-systemet kan miljödata om olika byggnadsmaterial följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad. Genom detta digitala flöde av miljöinformation får du stöd vid återbruk och återvinning.

Elektroniska byggvarudeklarationer ger dig stöd och hjälp i arbetet med att strukturera informationen om dina produkters ingående komponenter vilket är viktig grundinformation för att kunna upprätta framtida cirkulära flöden. Informationen registrerad i eBVD-systemet utgör ett starkt underlag för fortsatt registrering av produkterna i exempelvis BASTA-systemet. Byggvarudeklarationerna omfattar information om byggprodukter som kan efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, exempelvis genom krav från certifieringssystemen för byggnader såsom LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-03-06

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen